7.9.2021 12.32

Toiminta jatkuu tässä vaiheessa ilman henkilömäärärajoituksia

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän koronavalmiusryhmä on kokouksessaan maanantaina 6. syyskuuta sopinut uusista linjauksista viimeisimpien viranomaisohjeiden mukaisesti.

Arkkihiippakunnan tuomiokapituli ohjeistaa Lounais-Suomen aluehallintoviraston määräyksen mukaisesti, että seurakunnallista toimintaa voidaan 27.8.2021 alkaen järjestää ilman henkilömäärärajoituksia, eikä kahden metrin turvaväliä tarvitse enää noudattaa.

Tartuntatautilain 58 c pykälä, joka on voimassa tällä erää 31.12.2021 saakka, velvoittaa myös seurakuntia järjestämään toimintansa siten, että

 1. osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen,
   
 2. osallistujille annetaan ohjeet tartuntojen leviämistä estävistä toimista ja
   
 3. tilojen pinnat puhdistetaan tehostetusti. Lisäksi asiakkaiden ja osallistujien oleskelu tiloissa tulee järjestää sillä tavoin väljästi, kuin se  toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista.

Tämä tuomiokapitulin ohjeistus on voimassa toistaiseksi. Tuomiokapituli yhdessä Avin ja terveysviranomaisten kanssa seuraa tiiviisti epidemiatilannetta ja antaa tarvittaessa lisäohjeistusta.

Valmiusryhmän ohjeistus:

 1. Jumalanpalveluksia ja kirkollisia toimituksia tulee toteuttaa terveysturvallisuus huomioiden ja perhekuntien välisistä etäisyyksistä huolehtien. Erityistä huomiota on kiinnitettävä siihen, että riittävä väljyys on mahdollista säilyttää, eikä kulkuväylille synny ruuhkia. Ehtoollisen jakopisteitä on hyvä olla kirkossa useampia, jotta ihmisten ei tarvitse liikkua laajasti. Vapaaehtoisten mukana olemista messujen toteuttamisessa on hyvä pyrkiä mahdollistamaan. Messussa voidaan laulaa.
   
 2. Pienryhmätoimintaa voidaan aloittaa, kun huolehditaan väljyydestä ja hygieniasta. Myös kuorot voivat aloittaa toiminnan, jos tila mahdollistaa riittävät etäisyydet. On hyvä miettiä erilaiset tekijät, jotka mahdollistavat turvallisen laulamisen.
   
 3. Leiritoiminta järjestetään siten, että huolehditaan hygieniasta ja ryhmien välisestä väljyydestä.
   
 4. Etätyö tai osittainen etätyö on mahdollista työtehtävissä, joissa se on tarkoituksenmukaista eikä haittaa seurakuntalaisten palvelemista.

Kannustamme jokaista ottamaan koronarokotteen, jotta seurakuntatoiminta on turvallista kaikille siihen osallistuville.

Kaikki edellä mainitut toimet tähtäävät siihen, että voimme toteuttaa suunnitellun toiminnan vaiheittain syksyn kuluessa ilman kokoavaa toimintaa rajoittavia toimenpiteitä.

Turun arkkihiippakunnan ohjeita seurakunnille 27.8.2021 arkkihiippakunnan nettisivuilla.Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Info ja asiointi

Porin ev.lut. seurakuntayhtymään 
kuuluu viisi seurakunta:

Sähköpostiosoitteet ja henkilökohtaiset puhelinnumerot löytyvät Yhteystiedoista

Esirukouksen voi jättää
lomakkeen avulla.

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän puhelinvaihteen numero on
(02) 6238 700.

Seurakuntatoimistojen yhteystiedot löytyvät Yhteystiedoista.

Virkatodistukset ja avioliiton esteiden tutkinta Porin aluekeskusrekisteristä.

Mikäli asiasi koskee kastetta tai häitä, ota yhteyttä oman seurakuntasi toimistoon. Seurakuntasi voit tarkastaa karttapalvelusta.

Hautajaisten järjestely alkaa Hautauspalveluista.

Porin ev.lut. seurakunnat julkaisevat Porin Kirkkosanomat -seurakuntalehteä.
Tutustu lehteen täällä.

Porin seurakuntien hallintovirasto Hallituskatu 9b
Porin seurakuntien hallintovirasto Hallituskatu 9b