Uutislistaukseen

Seurakuntayhtymälle 2,6 miljoonan euron tulos

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän viime vuoden tilinpäätös muodostui 2,6 miljoonaa euroa positiiviseksi ja arviota paremmaksi pääasiassa verotulojen lähes 2,3 miljoonan euron suuruisen arvion ylityksen vuoksi.

Ero budjettiin oli huomattava, sillä vuoden 2023 talousarviossa tulos oli nolla.

Henkilöstökulujen toteutuma alitti arvion 4,4 prosentilla, mutta muut kuin henkilöstömenot ylittivät arvion 11,9 prosentilla, mikä vaikutti siihen, että kokonaiskulut yhteensä ylittivät arvion puolellatoista prosentilla.

Toimintatuotot alittivat arvion 1,3 prosenttia ja toimintakulut ylittivät arvion prosentilla, mikä johti toimintakatteen nettomenojen ylittymiseen.

Kirkollisverotuotot ylittivät arvion 16,3 prosentilla. Verotuloja lisäsi merkittävästi tapahtunut hyvinvointialueuudistus, jossa seurakuntaryhmän ryhmäosuus kasvoi neljä prosenttia.

Jäsenkato jatkui edelleen, mutta kohdistui ikäryhmiin ja tuloluokkiin, joiden merkitys kirkollisverotuottoon ei ollut niin merkittävä. Eläketulot kasvoivat paljon, koska indeksi on sidottu inflaatioon. Tulotaso yleisestikin kasvoi, koska työtä ja tekemistä ostettiin ulkomaan velalla.

Porin yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi tilinpäätöksen keskiviikkoisessa kokouksessaan ja päätti lähettää sen tilintarkastajien käsittelyyn.

27.3.2024 19.16