Hautaushinnasto

Hautapaikka- ja hautausmaksut ovat Porin Vanhaa hautausmaata lukuun ottamatta samat kaikilla Porin ev.lut. seurakuntayhtymän hautausmailla. Mikäli vainaja ei asunut Porin ev. lut. seurakuntayhtymän alueella, maksut määräytyvät eri hinnaston mukaan.

 • hautapaikkamaksut on hyväksytty
  yhteisessä kirkkovaltuustossa 1.6.2022/12 §
 • hautausmaksut on hyväksytty
  yhteisessä kirkkoneuvostossa 18.5.2022/71 §

Hautausmaksut pdf-tiedostona
 

Porin seurakuntayhtymän alueen vainajat

​​​​Hautapaikkamaksut

 • Arkkuhauta 25 vuodeksi 160 €
  - hallinta-ajan jatko 6,40 € / vuosi
 • Uurnahauta  25 vuodeksi 80 €
  - hallinta-ajan jatko 3,20 € / v.
 • Uurnahauta 25 vuodeksi Vanha hautausmaalta 574 €
  - sisältää muistomerkin, istutukset sekä hoidon 25 vuodeksi
  - hallinta-ajan jatko 22,96 € / v.

Hautausmaksut

 • Arkkuhautaus 528 €
 • Uurnahautaus 160 €
 • Muistolehtoon kätkeminen 37 €
 • Tuhkaus 200 €
 • Alle 10-v. lapsen tuhkaus 70 €
 • Alle 1-v. lapsen tuhkaus 0 €
 • Vainajan säilytysmaksu yli neljä viikkoa 100 €/viikko
 • Nimilaatta Vanhan hautausmaan yhteismuistomerkkiin 242 €
 • Nimilaatta Lavian muistolehdon yhteismuistomerkkiin 93 €
 • Pomarkun muistolehdon kaiverrus 515 €

Muistotilaisuuspaikan tilavuokrasta myönnetään 50 % alennusta, kun vainaja oli Porin ev.lut srk:n jäsen.

Jaloangervon kukinto
Jaloangervon kukinto

Muiden kuin Porin seurakuntayhtymän alueiden vainajat

Hautapaikkamaksut

 • Arkkuhautapaikka 25 vuodeksi 320 € 
  -  hallinta-ajan jatko 12,80 € / v.
 • Uurnahautapaikka 25 vuodeksi 160 €
  -  hallinta-ajan jatko 6,40 € / v.
 • Uurnahauta 25 vuodeksi Vanhalta hautausmaalta 1147 €
  - sisältää muistomerkin, istutukset sekä hoidon
  - hallinta-ajan jatko 45,88 € / v.

Hautausmaksut

 • Arkkuhautausmaksut 968 €
 • Uurnahautausmaksut 318 €
 • Muistolehtoon kätkeminen 69 €
 • Tuhkausmaksu 400 €
 • Alle 10-vuotiaan lapsen tuhkausmaksu 107 €
 • Alle 1-vuotiaan lapsen tuhkausmaksu 37 €
 • Vainajan säilytysmaksu tuhkaukseen tulevalle, mikäli on yli vuorokauden kylmätilassa 50 €
 • Säilytysmaksu yli neljä viikkoa 100 €/viikko
 • Nimilaatta Vanha hautausmaan yhteismuistomerkkiin 242 €
 • Nimilaatta Lavian muistolehdon yhteismuistomerkkiin 93 €
 • Pomarkun muistolehdon kaiverrus 515 €

Kirkkoon kuulumattomilta peritttävä Kappelin ja kirkon vuokra sekä Ison kappelin sivuhuoneen vuokra on 248 €.

Yleisiä hautaushinnastoa koskevia asioita

 • Kun vainaja haudataan vanhaan sukuhautaan, huomioidaan laskutuksen yhteydessä hautaoikeuden voimassaoloaika. Haudan hallinta-ajan on hautauksen jälkeen oltava voimassa vähintään yhtä kauan kuin vainajalla on ns. hautarauhaa eli 25 vuotta
 • ​​​​​​Tarvittaessa hautauslaskutuksessa laskutetaan puuttuvat vuodet koko haudan alalta
 • Alle 10-vuotiaan lapsen hautausmaksut ovat samat kuin uurnahaudan
 • Hautausmaksu sisältää kaivuun lisäksi kummun tasauksen ja pinnan kunnostuksen
 • 1.11.–31.5. välisenä aikana kaivetut haudat kunnostetaan 1.6. jälkeen
 • Hautausmaksut ovat Porin Vanhaa hautausmaata lukuun ottamatta samat kaikilla Porin seurakuntayhtymän hautausmailla
 • Vapaaehtoinen hallinta-ajan pidennys laskutetaan porilaisten hautapaikan hinnalla. Hinta jaetaan 25:llä ja kerrotaan pidennettävällä ajalla
 • Porissa on käytössä syvähautaus, mikäli maasto sallii sen

Sotaveteraanit, miinanraivaajat ja heidän puolisonsa

Kaikilla rintamasotilastunnuksen (RST), rintamapalvelutunnuksen (RPT) tai vastaavan palveluksen omaavilla sotaveteraaneilla on maksuton hautaus, mihin sisältyy hautapaikka 25 vuodeksi, hautausmaksut (avaus, peitto ja kunnostus), muistomerkin siirtokulut, mahdollinen siunauskappelin vuokra, tuhkaus, muistotilaisuuspaikan käyttökorvaus ja pöytäliinat.

Sotaveteraanin puolisolla on maksuton hautapaikka 25 vuodeksi. Muut hautausmaksut peritään hautausmaksuhinnaston mukaisesti.

Muilta aluilta tulleilta sotaveteraaneilta peritään tuhkausmaksu, mikäli tuhka sijoitetaan muualle kuin Poriin.

Muut maksut

 • Kivensiirrot:
  ​​​Arkkuhautauksen yhteydessä seurakunta poistaa muistomerkin ja reunakivet.
  Siirrosta aiheutuneet kustannukset peritään seuraavasti:
    - Yhden metrin levyisen haudan, pienen muistomerkin siirto 53 €
    - Pienen muistomerkin ja reunakivien siirto 67 €
    - Kahden metrin levyisen haudan, ison muistomerkin siirto 67 €
    - Ison muistomerkin ja reunakivien siirto 80 €
    - Kansilaitteen siirto 96 €
      Kansilaitetta saatetaan joutua siirtämään myös uurnahautauksen yhteydessä
    - Muiden kookkaampien kivien siirto ja kivenoikaisu 54 € / tunti / henkilö. Tuntityön hinta 54 € / h / hlö.

Hautakiven poistaminen voidaan antaa myös kiviliikkeen tehtäväksi. Kiviliike hoitaa kaiverruksen ja kivien paikoilleen asennuksen.

 • Uurnan postituskulut:
  Matkahuollon tai postin kautta lähetettävästä uurnasta peritään 20 € käsittelymaksu
 • Laskun perintä:
  - 5 €/henkilö/perintäkerta, muut 8 €/perintäkerta

Lähdetietoja

HAUTAUSTOIMILAIN (457/2003) 4 §:n tarkoittamat vainajat: "4 § Hautasijan osoittaminen Evankelisluterilaisen kirkon seurakunta tai seurakuntayhtymä on velvollinen vaadittaessa osoittamaan hautasijan vainajalle, jonka kotikuntalaissa (201/1994) tarkoitettu kotikunta oli kuolinhetkellä seurakunnan tai seurakuntayhtymän alueella.

Jos vainajalla ei kuollessaan ollut kotikuntalaissa tarkoitettua kotikuntaa, 1 momentissa mainittu velvollisuus on sillä evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnalla tai seurakuntayhtymällä, jonka alueella vainaja kuollessaan asui.

Evankelisluterilaisen kirkon seurakunta tai seurakuntayhtymä on lisäksi velvollinen vaadittaessa osoittamaan hautasijan myös sellaiselle kuolinhetkellä ulkomailla asuneelle Suomen kansalaiselle, jonka viimeinen kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta ennen ulkomaille muuttamista oli seurakunnan tai seurakuntayhtymän alueella."

Hautapaikkamaksut hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa 1.6.2022/12 §

Hautausmaksut hyväksytty yhteisessä kirkkoneuvostossa 18.5.2022/71 §

Keväthankea Noormarkun hautausmaalla

Keväthankea Noormarkun hautausmaalla