Seurakuntaneuvosto päättää seurakuntien rahoista

Jokaisessa Porin ev.lut. seurakuntayhtymään kuuluvassa seurakunnassa on seurakuntaneuvosto. Seurakuntaneuvosto valitaan neljän vuoden välein seurakuntavaaleilla. Neuvoston puheenjohtajana on seurakunnan kirkkoherra. Neuvostoon kuuluu seurakunnan koosta riippuen kahdeksasta kuuteentoista vaaleilla neljäksi vuodeksi valittua jäsentä.

Seurakuntaneuvoston tehtävänä on johtaa seurakunnan hengellistä työtä ja muuta yleistä toimintaa sekä edistää seurakunnan tarkoituksen toteuttamista. Nykyiset seurakuntaneuvostot on valittu vuosiksi 2015–2018.

Seurakuntaneuvostojen kokoonpanot on kerrottu seurakuntien omilla sivuilla.

Kirkkoherra on paikallisseurakunnan johtaja

 Kirkkojärjestyksen nojalla kirkkoherra on vastuussa jumalanpalvelusten, pyhien sakramenttien (kaste ja ehtollinen), kirkollisten toimitusten (mm. kaste, avioliittoon vihkiminen, hautaus, konfirmaatio ja kodin siunaus) ja sananjulistuksen oikeasta hoitamisesta.

Kirkkoherra valvoo seurakunnan kaikkea elämää ja työtä, kuten kristillistä kasvatusta ja opetusta, diakoniaa sekä evankelioimis- ja lähetystyötä. Hänen velvollisuutenaan on vastata, että seurakunnassa asiat ovat kirkon tunnustuksen ja tehtävän mukaisia.

Kirkkoherra on kaikkien seurakunnan toiminnallisessa työssä olevien työntekijöiden esimies. Seurakuntayhtymässä seurakunnissa toimivat vahtimestarit ja suntiot kuuluvat seurakuntayhtymän kiinteistöhallinnon alaisuuteen ja seurakuntasihteerit puolestaan yhteisten palvelujen alaisuuteen.

Seurakunnan jäsenet valitsevat kirkkoherran vaaleilla kolmen tuomiokapitulin asettaman ehdokkaan joukosta. Kirkkoherran vaali voidaan toimittaa myös välillisesti, jolloin valinnan kirkkoherrasta tekee itsenäisissä seurakunnissa kirkkovaltuusto tai yhtymään kuuluvissa seurakunnissa seurakuntaneuvosto.