Lähetys ja kansainvälinen vastuu

"Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti."
(Matt. 28:18–20)

Kirkko on olemassa, koska Jeesus antoi lähetyskäskyn seuraajilleen noin kaksituhatta vuotta sitten. Kirkon perusolemus on lähettää ja lähteä kaikkialle maailmaan, lähelle ja kauas.

Kristityn tehtävä on kertoa Jeesuksesta kaikkialle ja kaikille, ja rakastaa lähimmäistään lähellä ja kaukana. Tehtävämme on kantaa vastuuta toinen toisistamme lähellä ja kaukana.

Tähän kirkkomme ja kristityn perustehtävään pohjautuu myös seurakuntamme työ lähetyksen ja globaalin vastuun saralla.

Jumala on luonut maailman tarkoituksellisesti ja jokaisen ihmisen ainutlaatuiseksi persoonaksi. Jumala on luonut ihmisen yhteyteen itsensä kanssa sekä yhteyteen toisten ihmisten kanssa.

Jumala on Raamatussa antanut ihmiselle tehtävän huolehtia luomastaan maailmasta sekä toinen toisistaan. Raamatun alkulehdillä Jumala on asettanut ihmisen huolehtimaan maapallosta, luonnosta, eläimistä, koko ympäristöstä.

Jeesus opetti ihmisiä huolehtimaan toinen toisistamme, rakastamaan lähimmäisiä. Ihminen on luotu yhteyteen toisten kanssa, kantamaan toinen toistensa taakkoja ja pyrkimään oikeudenmukaisuuteen kaikissa toimissaan. Eläminen näiden ohjeiden mukaan on ihmisen elämän suurimpia kipukohtia. Kristittyinä meidän tehtävämme on elää todeksi näitä opetuksia ja arvoja. Kristitty on kutsuttu tähän vastuuseen ja vapauteen.