Lähetys ja kansainvälinen vastuu

"Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti."
(Matt. 28:18–20)

Tuttu kaste- ja lähetyskäsky ilmaisee kirkon perustehtävän. Kirkon perusolemus on lähteä kaikkialle maailmaan kertomaan Vapahtajastamme Jeesuksesta Kristuksesta ja rakastaa lähimmäistään lähellä ja kaukana. Kristittyinä tehtävämme on kantaa vastuuta toinen toisistamme.

Jeesus opetti ihmisiä rakastamaan lähimmäisiä. Ihminen on luotu yhteyteen Jumalan ja toisten kanssa, kantamaan toinen toistensa taakkoja ja pyrkimään oikeudenmukaisuuteen kaikissa toimissaan. Eläminen näiden ohjeiden mukaan on ihmisen elämän suurimpia kipukohtia. Kristittyinä tehtävämme on elää todeksi näitä opetuksia ja arvoja. Kristitty on kutsuttu tähän vastuuseen ja vapauteen. 

Teljän seurakunnan lähetys- ja kansainvälinen työ vastaa omalta osaltaan Jeesuksen antaman tehtävän toteuttamisesta. Toimimme niin kotimaassa kuin ulkomaillakin yhteistyössä monen tahon kanssa. Olet tervetullut mukaan toimimaan yhteisen hyvän eteen!