Ulkoläksyt

Mistä on kyse?

Ulkoläksyt ovat perinteinen osa rippikoulua, mutta niitä ei opetella vain huvin vuoksi – ne ovat merkittävä osa kirkon traditiota, ja ne tiivistävät uskon kannalta keskeisiä asioita. Lisäksi uskontunnustuksen, Herran siunauksen ja Isä meidän rukouksen osaaminen on hyödyllistä, koska niitä käytetään jatkuvasti kirkon jumalanpalveluselämässä.

Uskontunnustus kertaa nimensä mukaisesti uskomme ydinkohdat. Sitä lausutaan usein seurakunnan yhteisissä tilaisuuksissa, ja konfirmaatiossa rippikoululaiset lausuvat sen alttarilla yhteen ääneen seurakunnan kanssa.

Isä meidän rukous on Jeesuksen itsensä opettama rukous, joka pitää sisällään kaiken tarpeellisen, mitä voimme Jumalan eteen tuoda. Rukouksessa pyydetään huolenpitoa ja syntien anteeksiantoa sekä kiitetään ja ylistetään Jumalaa. Missä ikinä kristityt kokoontuvat, siellä useimmiten rukoillaan Isä meidän rukouksen sanoin.

Herran siunaus toivottaa siunauksen saajalle Jumalan siunausta ja varjelusta elämään. Muun muassa jokaisen jumalanpalveluksen lopussa pappi siunaa seurakuntalaiset näillä sanoilla.

Kymmenen käskyä tiivistää sen, miten Jumala tahtoo meidän elävän ja kohtelevan toisia ihmisiä.

Kaste- ja lähetyskäsky on Jeesuksen antama käsky viedä ilosanomaa eteenpäin, liittää ihmiset kristillisen kirkon jäseniksi ja opettaa ihmisiä noudattamaan kaikkea, mitä Hän on opettanut. Tähän käskyyn perustuu kirkkomme ja seurakuntamme tekemä lähetystyö, kuten myös rippikoulutyö.

Pienoisevankeliumi kertoo yhdellä lauseella sen, mistä uskossamme on kyse.

Saat leirillä tarvittaessa tukea ulkoläksyjen oppimiseen ja suorittamiseen. Ulkoläksyihin on hyvä tutustua jo ennen leiriä, jotta niiden suorittaminen on mahdollista jo vaikka heti ensimmäisenä päivänä. Huomioithan myös, että eri seurakunnilla ja rippikouluryhmillä voi olla eri ulkoläksyt.

 

Apostolinen uskontunnustus

Minä uskon Jumalaan,
Isään, Kaikkivaltiaaseen,
taivaan ja maan Luojaan,

ja Jeesukseen Kristukseen,
Jumalan ainoaan Poikaan,
meidän Herraamme,
joka sikisi Pyhästä Hengestä,
syntyi neitsyt Mariasta,
kärsi Pontius Pilatuksen aikana,
ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin,
astui alas tuonelaan,
nousi kolmantena päivänä kuolleista,
astui ylös taivaisiin,
istuu Jumalan, Isän, Kaikkivaltiaan,
oikealla puolella
ja on sieltä tuleva tuomitsemaan
eläviä ja kuolleita,

ja Pyhään Henkeen,
pyhän yhteisen seurakunnan,
pyhäin yhteyden,
syntien anteeksiantamisen,
ruumiin ylösnousemisen
ja iankaikkisen elämän.

 

Isä meidän rukous

Isä meidän, joka olet taivaissa.
Pyhitetty olkoon sinun nimesi.
Tulkoon sinun valtakuntasi.
Tapahtukoon sinun tahtosi,
myös maan päällä niin kuin taivaassa.
Anna meille tänä päivänä
meidän jokapäiväinen leipämme.
Ja anna meille meidän syntimme anteeksi,
niin kuin mekin anteeksi annamme niille,
jotka ovat meitä vastaan rikkoneet.
Äläkä saata meitä kiusaukseen,
vaan päästä meidät pahasta.
Sillä sinun on valtakunta
ja voima ja kunnia iankaikkisesti.
Aamen.

 

Herran siunaus

Herra siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä.
Herra kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon
teille armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa
teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan.
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.
Aamen.

 

Kymmenen käskyä 

  1. Minä olen Herra, sinun Jumalasi. Sinulla ei saa olla muita jumalia.
  2. Älä käytä väärin Herran, Jumalasi nimieä.
  3. Pyhitä lepopäivä.
  4. Kunnioita isääsi ja äitiäsi.
  5. Älä tapa.
  6. Älä tee aviorikosta.
  7. Älä varasta.
  8. Älä lausu väärää todistusta lähimmäisestäsi
  9. Älä tavoittele lähimmäisesi omaisuutta.
  10. Älä tavoittele lähimmäisesi puolisoa, työntekijöitä, karjaa äläkä mitään, mikä hänelle kuuluu.

 

Kaste- ja Lähetyskäsky

Jeesus sanoi:
"Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä.
Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni:
kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen
ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea,
mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa.
Ja katso, minä olen teidän kanssanne
kaikki päivät maailman loppuun asti."

 

Pienoisevankeliumi

Jumala on rakastanut
maailmaa niin paljon,
että antoi ainoan Poikansa,
jottei yksikään,
joka häneen uskoo,
joutuisi kadotukseen,
vaan saisi iankaikkisen elämän.

Kultainen sääntö

Kaikki, minkä te tahdotte ihmisten tekevän teille,
tehkää se heille.

(Matt. 7:12)

Rakkauden kaksoiskäsky

Rakasta Herraa, Jumalaasi,
koko sydämestäsi ja koko sielustasi,
koko voimallasi ja koko ymmärrykselläsi,
ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.

(Luuk. 10:27)