Yhteisvastuukeräys 2020

Yhteisvastuu 2020 tukee vanhemmuutta

40 prosenttia nyt kerättävän Yhteisvastuun tuotosta jää Suomeen. Näitä varoja käytetään vanhemmuutta tukeviin toimenpiteisiin seurakunnissa sekä kumppanijärjestöjen kautta. Kumppaneina ovat Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Pelastakaa Lapset ry. Tuki

Yhteisvastuun tuotolla tuotettava tuki voi olla esimerkiksi vertaistukea vanhemmalle, perheen yhteinen harrastusmahdollisuus tai luotettavan aikuisen tuki kuormittuneille perheille. Erityisesti kaivataan lisää matalan kynnyksen apua vanhemmuuden arkeen. Yhteisvastuuvaroilla halutaan luoda paikkoja, joissa lasten ja perheiden keskinäinen tuki vahvistuu.

60 prosenttia Yhteisvastuun tuotosta ohjataan kansainväliseen apuun Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahaston kautta. Maailman katastrofialueilla tuetaan erityisesti naisten ja äitien koulutusta ja toimeentulomahdollisuuksien kasvattamista.

 

 

Porin Teljän seurakunnan lasten vanhempien kirjaamia huolia.

Porin Teljän seurakunnan lasten vanhempien kirjaamia huolia

Lasten vanhempien ja isovanhempien iloja.

Seurakunta tahtoo olla vanhemmuuden tukena kasvatukseen perehtyneine työntekijöineen.

 

Tapoja lahjoittaa:

 

  • Puhelimitse soittamalla johonkin seuraavista numeroista:

0600 1 5005 (5,09 € / puh+pvm)
0600 1 7010 (10,26 € / puh+pvm)
0600 1 7020 (20,28 € / puh+pvm)

  • Lähetä tekstiviesti numeroon 16588

Kirjoita viestikenttään
APU5 (5 €)
APU10 (10 €)
APU20 (20 €)

  • Mobiililahjoitus

MobilePay 30644
Siirto 040 700 9902

  • Suorat tilinumerot (Jos haluat tuoda esille, että lahjoitus tulee Porin Teljän seurakunnan jäseneltä, voit kirjoittaa viitenumeroksi 301864)

Aktia
FI82 4055 0010 4148 41

Nordea
FI16 2089 1800 0067 75

Pohjola pankki
FI14 5000 0120 2362 28


Keräyslupa RA/2019/704, voimassa 1.9.2019-31.8.2020, Manner-Suomi, myöntänyt Poliisihallitus 23.8.2019.

Kappalainen, lähimmäisentyö
Porin Teljän seurakunta

Painopistealueet Syke-toiminta ja Yhteisvastuukeräys