Yhteisvastuu 2023

Auta nuoria turvattomassa ja epävarmassa maailmassa

 

Vuoden 2023 Yhteisvastuukeräys kerää varoja nuorten väkivallan ja konfliktien ratkaisuun ja ennaltaehkäisyyn teemalla ”Nuoret väkivaltaisessa maailmassa”.

Kotimaassa

Keräyksen tuotoista 40 prosenttia jää Suomeen. Tästä tuotosta puolet ohjataan Aseman Lapset ry:lle, jossa keräysvaroilla kehitetään koulu- ja nuorisoväkivallan ehkäisemiseen ja vähentämiseen tähtääviä toimia. Toinen puoli tuotosta jää paikallisseurakunnan työhön, jossa ne käytetään nuorten tukemiseksi.

 

Ulkomailla

60 prosenttia keräystuotoista ohjataan Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahaston kautta kansainväliseen apuun. Rahaston avustuksilla tuetaan koulunsa kesken jättäneiden nuorten kouluun paluuta ja koulussa pysymistä sekä annetaan tukiopetusta ja psykososiaalista tukea. Koulutus antaa nuorille paremmat mahdollisuudet toimeentuloon ja rauhan edistämiseen omissa yhteisöissään.

 

Keräyslupa

Laita hyvä liikkeelle. Kirkkopalvelut ry:n keräyslupa Manner-Suomessa RA/2020/639 voimassa toistaiseksi.