Lähetys

"Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti."
(Matt. 28:18–20)

Kaksituhatta vuotta sitten opetuslapset saivat tämän käskyn Jeesukselta ja lähtivät viemään evankeliumia eteenpäin. Lähetystyö on kristillisen kirkon perustehtävä. Jeesuksesta ja hänen pelastustyöstään kertominen sekä kristillisen lähimmäisenrakkauden osoittaminen kuuluu kirkon ja kristityn elämään.

Lähetystyöntekijäksi kutsutaan ihmisiä, jotka lähtevät toteuttamaan Jeesuksen käskyä eri puolille maailmaa. Suomen ev.lut. kirkolla on seitsemän lähetysjärjestöä, joiden kautta seurakunnat toimivat. Jokaisella seurakunnalla on omat nimikkolähettinsä, joita tuetaan rukouksin ja taloudellisesti.

Nimikkolähetit vierailevat kotimaanlomillaan seurakunnissa kertomassa työnsä kuulumisia. Sunnuntain jumalanpalveluksissa rukoillaan heidän puolestaan. Lähetystyölle kerätään varoja kolehdeilla, myyjäisillä, erilaisilla tempauksilla, konserteilla. Seurakunnissa toimii monenlaisia lähetystyön ryhmiä, joissa tutustutaan eri maissa tehtävään lähetystyöhön. Jokaiselle riittää oman näköistä puuhaa!

Katso myös:

Ota yhteyttä

Kappalainen
Porin Teljän seurakunta

Vapaapäivät yleensä to-pe.