Rippikoululaisen kummeille

Kummille kummina oleminen on paitsi tehtävä myös mahdollisuus erityisen läheiseen ihmissuhteeseen. Kummi on kutsuttu vanhempien rinnalla pitämään huolta lapsesta. Huolenpidossa ja ystävyydessä toteutuvat kristittynä elämisen periaatteet ja lähimmäisenrakkaus. Kummin tärkein tehtävä on lapsen puolesta rukoileminen.

Kummius ei pääty lapsen kasvaessa. Kasvava nuori tarvitsee ympärilleen aikuisia, jotka ovat hänen tukenaan ja ystävänään, kun kulkee kohti aikuisuutta.

Länsi-Porin seurakunnan konfirmaatioissa kummeilla on erityisen tärkeä tehtävä olla mukana nuoria siunaamassa. Jokainen konfirmoitava valitsee yhden kummin tai muun läheisen ihmisen, joka konfirmaatiossa siunaa hänet yhdessä rippikoulun työntekijöiden kanssa. Tarvittaessa, jos muita läheisiä ei ole saatavilla, voi myös rippikoulun isonen toimia siunauksessa.
Kummiohje konfirmaatiota varten

Rippikouluun osallistuvat nuoret konfirmoidaan Länsi-Porin kirkossa sunnuntaina messun yhteydessä. Me rippikoulun ohjaajat toivomme, että konfirmaatiossa rippikoululaisten siunaamiseen voisivat osallistua myös rippikoululaisten kummit. Länsi-Porin seurakunnassa näin on toimittu jo useiden vuosien ajan.

Käytännön syistä tehtävään pyydetään yksi kummi tai muu läheinen kutakin rippikoululaista kohden. Tämä yksi kummi/läheinen edustaa nuorten toisiakin kummeja. Tarvittaessa myös leirin isonen voi olla siunaamassa nuortanne.

Pyydämme, että mietitte, kenet pyydätte tähän tehtävään. Sopikaa asiasta hänen kanssaan. Alla on kummille tarkoitettu ohje, jonka pyydämme toimittamaan tai kertomaan siunaukseen osallistuvalle henkilölle.

Konfirmaatiosiunauksessa avustavalle kummille:

 1. Kirkossa voit vapaasti valita istumapaikkasi.
 2. Saarnan jälkeen konfirmoitavat siirtyvät alttarit eteen lausumaan uskontunnustuksen. Tämän jälkeen pappi kutsuu kummit eteen. Kukin kummi asettuu oman kummilapsensa taakse seisomaan kasvot alttarille päin.
 3. Kun pappi tulee kummilapsesi kohdalle, pane toinen kätesi kummilapsesi pään päälle, samalla tavalla kuin näet papin tekevän.
 4. Lausu kummilapsesi etunimet. Sen jälkeen pappi lausuu siunauksen.
 5. Kun kaikki nuoret on siunattu, pappi ilmoittaa kummeille, että nämä voivat palata paikoilleen istumaan.
 6. Nuoren siunaaminen tapahtuu seuraavin sanoin:
  Kummi:
  Pekka Oskari (oman kummilapsesi nimi)
  Pappi:
  Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon sinun kanssasi.
  Konfirmoitava nuori:
  Aamen