Yhteinen kirkkoneuvosto valmistelee ja toteuttaa päätöksiä

Yhteinen kirkkoneuvosto on kirkkovaltuuston alainen hallintoelin.

Siihen kuuluvat tuomiokapitulin määräämä puheenjohtaja ja kirkkovaltuuston valitsemat varapuheenjohtaja sekä kaksitoista muuta jäsentä.

Kirkkoneuvoston tehtävänä on johtaa seurakuntayhtymän hengellistä työtä, huolehtia seurakuntayhtymän ja seurakuntien hallinnosta ja taloudenhoidosta, valmistella yhteisen kirkkovaltuuston käsiteltävät asiat, sekä mikäli kirkkovaltuusto ei toisin päätä, panna täytäntöön kirkkovaltuuston päätökset ja määräykset.

Lisäksi kirkkoneuvosto edustaa Porin ev.lut. seurakuntayhtymää tuomioistuimissa ja viranomaisissa sekä tekee sen puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet, ellei jostakin päätöksestä, määräyksestä tai ohjesäännöstä muuta johdu.

Yhteinen kirkkoneuvosto 2019–2020

Kirkkoneuvoston puheenjohtaja Meri-Porin seurakunnan kirkkoherra Heimo Hietanen.

Varapuheenjohtaja Marjatta Salonen, Länsi-Porin seurakunta (varajäsen (Lea Peltomäki)

 

 • Esa J. Anttila, Länsi-Porin seurakunta (Markku Tanttinen)

 • Janne Heilimä, Meri-Porin seurakunta (Eino Koivusaari)

 • Jouni Heinonen, Noormarkun seurakunta (Ismo Laivonen)

 • Katri Hirvola, Länsi-Porin seurakunta (Miia Turunen)

 • Jorma Hännikkälä, Keski-Porin seurakunta (Marjaana Nummi)

 • Anita Kamppi, Lavian seurakunta (Matti Peltola)

 • Anne Liinamaa, Porin Teljän seurakunta (Laura Pullinen)

 • Hanna Lindberg, Porin Teljän seurakunta (Erkki Nevanranta)

 • Antti Linnainmaa, Länsi-Porin seurakunta (Pirkko Lindgren)

 • Raimo Soukki, Porin Teljän seurakunta (Antti Pekola)

 • Matti Säämäki, Meri-Porin seurakunta (Arja-Leena Rouvali)

 • Paula Toivanen, Porin Teljän seurakunta (Ilona Kontinen)