Yhteinen kirkkoneuvosto valmistelee ja toteuttaa päätöksiä

Yhteinen kirkkoneuvosto on kirkkovaltuuston alainen hallintoelin.

Siihen kuuluvat tuomiokapitulin määräämä puheenjohtaja ja kirkkovaltuuston valitsemat varapuheenjohtaja sekä kaksitoista muuta jäsentä.

Kirkkoneuvoston tehtävänä on johtaa seurakuntayhtymän hengellistä työtä, huolehtia seurakuntayhtymän ja seurakuntien hallinnosta ja taloudenhoidosta, valmistella yhteisen kirkkovaltuuston käsiteltävät asiat, sekä mikäli kirkkovaltuusto ei toisin päätä, panna täytäntöön kirkkovaltuuston päätökset ja määräykset.

Lisäksi kirkkoneuvosto edustaa Porin ev.lut. seurakuntayhtymää tuomioistuimissa ja viranomaisissa sekä tekee sen puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet, ellei jostakin päätöksestä, määräyksestä tai ohjesäännöstä muuta johdu.

Yhteisen kirkkoneuvoston kokoukset vuonna 2024 on 14.2., 27.3, 23.4., 22.5., 12.6., 11.9., 2.10., 6.11., ja 27.11.

 

Yhteisen kirkkoneuvoston seuraavan kokouksen asialista (avautuu uudessa välilehdessä)Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirjat DOMUS-järjestelmässä (avautuu uudessa välilehdessä)
- DOMUS-pöytäkirjoissa päätökset ovat luettavissa asiapykälä kerrallaan

Yhteinen kirkkoneuvosto 2023–

Kirkkoneuvoston puheenjohtaja Keski-Porin seurakunnan kirkkoherra Heimo Hietanen.

Varapuheenjohtaja Simo Korpela (varajäsen Matti Säämäk)

 • Jorma Hännikkälä  (Marjaana Nummi)
 • Markku Tanttinen  (Janne Heilimä)
 • Albert Halonen  (Sanna-Mari Pudas-Tähkä)
 • Anne Kause  (Tarja Gustafsson)
 • Ari Passilahti  (Tapio Lindroos)
 • Anita Kamppi  (Minna Nenonen)
 • Hanna Lindberg  (Risto Lehtonen)
 • Marja Flinck  (Lauri Merivirta)
 • Teija Ruuhikorpi-Mäki  (Antti Pekola)
 • Katri Hirvola  (Miia Turunen)
 • Esa Anttila  (Pertti Rajala)
 • Laura Pullinen  (Iida Valtala)