Yhteinen kirkkoneuvosto valmistelee ja toteuttaa päätöksiä

Yhteinen kirkkoneuvosto on kirkkovaltuuston alainen hallintoelin.

Siihen kuuluvat tuomiokapitulin määräämä puheenjohtaja ja kirkkovaltuuston valitsemat varapuheenjohtaja sekä kaksitoista muuta jäsentä.

Kirkkoneuvoston tehtävänä on johtaa seurakuntayhtymän hengellistä työtä, huolehtia seurakuntayhtymän ja seurakuntien hallinnosta ja taloudenhoidosta, valmistella yhteisen kirkkovaltuuston käsiteltävät asiat, sekä mikäli kirkkovaltuusto ei toisin päätä, panna täytäntöön kirkkovaltuuston päätökset ja määräykset.

Lisäksi kirkkoneuvosto edustaa Porin ev.lut. seurakuntayhtymää tuomioistuimissa ja viranomaisissa sekä tekee sen puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet, ellei jostakin päätöksestä, määräyksestä tai ohjesäännöstä muuta johdu.

Yhteinen kirkkoneuvosto 2021–2022

Kirkkoneuvoston puheenjohtaja Keski-Porin seurakunnan kirkkoherra Heimo Hietanen.

Varapuheenjohtaja Marjatta Salonen (varajäsen Lea Peltomäki)

 

 • Esa J. Anttila (Matti Viitala)

 • Janne Heilimä (Eino Koivusaari)

 • Jouni Heinonen (Ismo Laivonen)

 • Jorma Hännikkälä  (Marjaana Nummi)

 • Anita Kamppi (Anne Ruisniemi)

 • Korpela Simo (Antti Linnainmaa)

 • Hanna Lindberg (Erkki Nevanranta)

 • Antti Pekola  (Raimo Soukki)

 • Matti Säämäki (Anne Kause)

 • Paula Toivanen (Sanna-Mari Pudas-Tähkä) 

 • Turunen Miia (Hirvola Katri)

 • Yli-Kauhaluoma-Nurmi Päivi (Liinamaa Anne)