Yhteinen kirkkoneuvosto valmistelee ja toteuttaa päätöksiä

Yhteinen kirkkoneuvosto on kirkkovaltuuston alainen hallintoelin.

Siihen kuuluvat tuomiokapitulin määräämä puheenjohtaja ja kirkkovaltuuston valitsemat varapuheenjohtaja sekä kaksitoista muuta jäsentä.

Kirkkoneuvoston tehtävänä on johtaa seurakuntayhtymän hengellistä työtä, huolehtia seurakuntayhtymän ja seurakuntien hallinnosta ja taloudenhoidosta, valmistella yhteisen kirkkovaltuuston käsiteltävät asiat, sekä mikäli kirkkovaltuusto ei toisin päätä, panna täytäntöön kirkkovaltuuston päätökset ja määräykset.

Lisäksi kirkkoneuvosto edustaa Porin ev.lut. seurakuntayhtymää tuomioistuimissa ja viranomaisissa sekä tekee sen puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet, ellei jostakin päätöksestä, määräyksestä tai ohjesäännöstä muuta johdu.

Yhteinen kirkkoneuvosto 2017–2018

Porin kirkkoneuvoston puheenjohtaja Meri-Porin seurakunnan kirkkoherra Heimo Hietanen.

Varapuheenjohtaja Marjatta Salonen, Länsi-Porin seurakunta
(varajäsen Eino Koivusaari, Keski-Porin seurakunta).

 • Esa Anttila, Länsi-Porin seurakunta (Matti Mäntylä, Keski-Porin seurakunta)
 • Janne Heilimä, Meri-Porin seurakunta (Anne Kause)
 • Kristiina Huhtanen, Noormarkun seurakunta (Helvi Walli)
 • Anita Kamppi, Lavian seurakunta (Tellervo Kuusiranta)
 • Simo Korpela , Länsi-Porin seurakunta (Antti Linnainmaa)
 • Sonja Myllykoski, Keski-Porin seurakunta (Päivi Yli-Kauhaluoma-Nurmi, Porin Teljän seurakunta)
 • Ritva Mönkkönen, Keski-Porin seurakunta (Juuso Karihaara)
 • Erkki Nevanranta, Porin Teljän seurakunta (Erkki Halonen)
 • Antti Pekola, Keski-Porin seurakunta (Elina Lund)
 • Matti Säämäki, Meri-Porin seurakunta (Arja-Leena Rouvali)
 • Hanna Sinisalmi, Porin Teljän seurakunta (Paula Toivanen)
 • Miia Turunen, Länsi-Porin seurakunta (Katri Hirvola)

 

Kuvassa Yhteisen kirkkoneuvoston kokouskokoonpano 30.8.2017.
Ylhäältä vasemmalta: 
Lea Peltomäki (kv-varapj.), Harri Saine (kv-pj.), Heimo Hietanen (pj.)
Marjatta Salonen, Esa Anttila, Antti Linnainmaa (vara)
Janne Heilimä, Anita Kamppi, Matti Säämäki
Miia Turunen, Ritva Mönkkönen, Antti Pekola
Kristiina Huhtanen, Hanna Sinisalmi, Erkki Nevanranta

 

Yhteisen kirkkoneuvoston kokouskokoonpano 30.8.2017.