Kyrkan i Björneborg

 
Församlingarna i Björneborg ordnar svenskspråkiga gudstjänster och andra evenemang speciellt under kyrkoårets största högtider.
 
Vi gör samarbete med de svenskspråkiga aktörerna i Björneborg och finns till för dig även på svenska.
 
Varje år finns bland skriftskolgrupperna ett alternativ som är tvåspråkig, antingen i Keski-Pori, Porin Teljä eller Länsi-Pori. 
 
Vid bokning av kyrkliga förrättningar (dop, vigsel, jordfästning) ber vi dig vänligen kontakta din egen hemförsamling eller de präster vars kontaktuppgifter finns här nere.
 
Ta gärna kontakt!