Avoimia työpaikkoja Porin ev.lut. seurakunnissa

Oikealla listattuna seurakuntien tällä hetkellä avoinna olevia työpaikkoja. Uudet ilmoitukset tulevat listalla ylimmäisiksi ja kussakin ilmoituksessa on suora linkki kyseisen työpaikan hakulomakkeelle, muiden tarpeellisten tietojen lisäksi.

 

Nuorisotyönohjaajan viransijaisuus

Porin Teljän seurakunnassa

Ajalle 1.8.-31.12.2019

Hae 30.4. klo 15 mennessä

Porin seurakuntien
varhaiskasvatus etsii

Tarvittaessa töihin
kutsuttavia sijaisia

Kyse on lastenohjaajien sijaistuksesta, jonka kesto voi olla päivästä muutamaan päivään. Sijaisia tarvitaan päiväkerhoihin, perhekerhoihin, koululaisten iltapäiväkerhoihin.

Mikäli sinulla on varhaiskasvatukseen; lastenohjaaja, lähihoitaja, lastenhoitaja, lastentarhanopettaja jne. liittyvä koulutus ja mahdollisuus ottaa vastaan lyhyitäkin sijaisuuksia, ota yhteys paikallisseurakuntien lapsityönohjaajiin tai varhaiskasvatuksesta vastaaviin.

Hallinto-, talous- ja henkilöstösihteerin virka 
 

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelut julistaa haettavaksi hallinto-, talous- ja henkilöstösihteerin viran.

Viranhaltijalla tulee olla soveltuva alempi korkeakoulututkinto tai muu soveltuva tutkinto. Viranhaltijan tehtäviin kuuluu hallinto-, talous- ja henkilöstötehtävät, jotka koostuvat palkanlaskennan, matka- ja kululaskujen käsittelyn, avustavien kirjanpidon ja henkilöstöhallinnon tehtävistä. Työlainsäädännön ja virka- ja työehtosopimusten osaaminen ja julkishallinnon tuntemus katsotaan eduksi. Lisäksi edellytetään kokemusta kirjanpidosta tai halukkuutta sen oppimiseen, asiakaspalvelutaitoja ja oma-aloitteellisuutta.  

Virkaan valittavan on oltava evankelisluterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen (KL 6:13). 

Kirkon virka-ja työehtosopimuksen mukainen viran vaativuusryhmä on 403. 

Virka täytetään 5.8.2019 alkaen. Virantäytössä sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa (KL 6:17). Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. 

Hae 10.5.2019 klo 15 mennessä. 

Lisätietoja antaa hallintosihteeri Mika Piittala, 044 7309617

Työpaikkailmoituksen osoite

Hakulomakkeen osoite