Henkilötietojesi käsittely seurakunnassa

Porin evankelisluterilainen seurakuntayhtymä tallentaa henkilöistä tarpeellisia tietoja yhtymän henkilörekistereihin. Henkilörekisterien tietoja käytetään toiminnan ja tapahtumien järjestämiseksi sekä henkilön oikeuksien ja velvollisuuksien täyttämiseksi. Henkilötiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä luovuteta rekisterinpitäjän ulkopuolisille tahoille, ellei siihen ole laissa määriteltyjä perusteita tai asiakkaan nimellistä suostumusta. 

Henkilötietojen käsittelyssä sovelletaan tietosuojalakia ja Euroopan unionin yleistä tietosuoja-asetusta.

Tavoitteena on:

  • turvata kaikkien EU-kansalaisten henkilökohtainen tietosuoja
  • lisätä henkilötietojen käsittelyn avoimuutta ja läpinäkyvyyttä sekä vahvistaa rekisteröityjen oikeuksia valvoa henkilötietojensa käsittelyä
  • ajantasaistaa tietosuojaa koskevaa sääntelyä, jotta voidaan vastata teknologian kehitykseen ja globalisaatioon liittyviin henkilötietojen suojaa koskeviin haasteisiin

Rekisteröidyllä on oikeus

Lue lisää henkilötietojesi käsittelystä seurakunnassa tästä linkistä.