Tunnustukseton hauta-alue

Maalaiskunnantie 1, 28760 Pori

Tunnustuksettomat hauta-alueet on tarkoitettu kuolleille, jotka eivät ole tahtoneet viimeistä leposijaa evankelisluterilaisesta kirkkomaasta.

Hautasija on pyynnöstä osoitettava erilliseltä tunnustuksettomalta hauta-alueelta, joka ei saa sijaita kohtuuttoman kaukana seurakunnan tai seurakuntayhtymän alueesta. Tunnustukseton hauta-alue on erillinen hautausmaa tai muusta hautausmaasta selvästi erottuvalla tavalla rajattu hautausmaan osa. Tällä halutaan turvata uskonnonvapauden toteutuminen hautaamisessa. Hautaustoimilaki velvoittaa seurakunnathautaamaan vainajat joko kirkkomaahan tai tunnustuksettomille alueille.

Porin metsähautausmaalle on perustettu tunnustukseton hauta-alue, joka on rajattu rautaketjuin muusta hautausmaasta. Käyttöönotettu alue on 1365 m2, joka käsittää 330 arkkuhautapaikkaa. Alue sijaitsee parkkialueen ja Kuutilonojan välisellä alueella.

Porin seurakunnan yhteistyökumppanit ovat Nakkilan seurakunta, Kokemäen seurakunta, Merikarvian seurakunta, Siikaisten seurakunta ja Luvian seurakunta.

Tunnustuksettoman haudan luovuttamista, hautaoikeutta ja haudan hoitoa koskevat samat kirkkolain säännökset kuin seurakunnan ylläpitämää yleistä hauta-aluettakin.

  • Uusia arkkuhautoja
  • Uusia uurnahautoja

Ajo-ohje:

Porin keskustasta noin 9 km Meri-Porin suuntaan Mäntyluodon pikatien varrella (VT 2).

Sijainti kartalla

Pysäköinti Pysäköinti