Hautaustapa

UurnahautausMuistolehtoTuhkan sijoittaminen muualle

Arkkuhautaus

Siunaustilaisuuden jälkeen arkku saatetaan kirkosta tai kappelista haudalle vahtimestarin johdolla ja lasketaan hautaan. Siunaus voidaan toimittaa myös haudalla. Arkkuhautauksessa tarvitaan kuusi kantajaa. Arkkuhautauksessa kukat yleisemmin lasketaan haudalla.

Hauta luodaan umpeen seuraavana arkipäivänä. Myöhemmin seurakunta tasoittaa hautakummun ja perustaa nurmikon. Haudan umpeenluonnin jälkeen omaiset saavat hoitaa läheisensä hautaa omien toiveittensa mukaan. Seurakunnalla on oikeus poistaa haudalla olevat kukkalaitteet kesällä kahden ja talvella neljän viikon kuluttua hautauksesta, mikäli omaiset eivät ole niitä sitä ennen poistaneet.

Vanhaan sukuhautaan haudattaessa seurakunta siirtää haudalla olevat hautamuistomerkit syrjään asiakkaan kustannuksella. Hautauksen jälkeen muistomerkkien asentamisesta huolehtii omainen. Muistomerkkiasioissa kiviliikkeet palvelevat omaisia. 

Noormarkun hautausmaa. Etualalla ruusunmarjoja
Noormarkun hautausmaa. Etualalla ruusunmarjoja

Uurnahautaus

Siunaustilaisuuden jälkeen arkku jää kappeliin tai kirkkoon, josta se seurakunnan tai hautaustoimiston toimesta siirretään krematoriolle. Omaiset voivat kerätä arkulle lasketut kukat ja toimittaa ne esimerkiksi haudalle. Vanhalle hautausmaalle ja muistolehtoon ei voi viedä kukkalaitteita, koska siellä ei ole niille tarkoitettua paikkaa. Tuhkaus tapahtuu tavallisesti siunausta seuraavalla viikolla. Omaisille ei erikseen ilmoiteta koska tuhkaus on tapahtunut vaan sitä voi tiedustella erikseen hautauspalveluiden toimistosta, josta voidaan samalla varata aika uurnanlaskulle. Mikäli vainaja haudataan uurnassa seurakuntayhtymän hautausmaille, uurna toimitetaan seurakunnan toimesta kyseiselle hautausmaalle. Uurnahautauksessa on mukana vahtimestari ja hauta peitetään lapiolla uurnanlaskun yhteydessä.

Muistolehto

Muistolehtoon haudataan vainajan tuhka ilman uurnaa. Tuhkan sirottelu ei ole mahdollista. Tuhka haudataan seurakunnan toimesta siihen muistolehtoon, jonka omaiset ilmoittavat vainajan toiveita kunnioittaen. Kokonaan anonyymit muistolehdot sijaitsevat Käppärän, Reposaaren, Noormarkun ja Ahlaisten uudella hautausmaalla sekä Metsähautausmaalla. Lavian kirkkomaalla ja Pomarkun hautausmaalla on mahdollisuus anonyymiin hautaukseen, mutta myös mahdollisuus tilata vainajan nimi muistolehdon yhteismuistomerkkiin.

Vainajan tuhka haudataan muistolehtoon ekologisessa paperipussissa, joten uurnaa ei tarvita.

Tuhkan sijoittaminen muualle

   Merihautausalue Kallon edustalla

Vainajan tuhka on vuoden kuluessa tuhkaamisesta haudattava tai muulla tavoin sijoitettava pysyvästi yhteen paikkaan. Ennen tuhkan luovuttamista on tuhkauurnansaajan ilmoitettava kirjallisesti krematorion ylläpitäjälle, minne tuhka tullaan sijoittamaan. Jolleivät hautaamisjärjestelyistä vastaavat henkilöt vuoden kuluttua tuhkaamisesta (krematorion kehotuksesta huolimatta) huolehdi tuhkasta, sijoitetaan tuhka vainajan kuolinpesän kustannuksella sille hautausmaalle, johon vainajalle on oikeus tulla haudatuksi.

Merihautausalue Kallon edustalla
   Merihautausalue Kallon edustalla

Tuhkan sijoittamiseen (hautaamiseen tai sirotteluun maa- tai vesialueelle) on oltava aina alueen omistajan tai haltijan suostumus. Suostumus on hyvä hankkia kirjallisena epäselvyyksien välttämiseksi.

Merihautausalue Kallon edustalla

Porin kaupunki on perustanut Poriin oman merialueen tuhkan sirottelua varten. Alue sijaitsee Pohjanlahdella, Mäntyluodossa Mäntykallon edustalla.  Vesialue on noin 53 hehtaarin suuruinen ja etäisyys rannasta on noin 250 metriä.

Krematoriolle riittää ilmoitus, että vainajan tuhka sirotellaan kaupungin osoittamalle merialueelle. Porin kaupunki on päättänyt, että kaupungin muille vesi- tai maa-alueille ei anneta lupaa hautaamiselle.

Vainajan tuhka voidaan luovuttaa paperipussissa, joten uurnan hankkiminen ei ole välttämätöntä.