Vanhemmille ja kummeille

Vanhemmille

Tahdomme toteuttaa nuorenne rippikoulun turvallisella, laadukkaalla ja mielekkäällä tavalla. Siksi haluamme olla yhteydessä koteihin rippikoulun aikana ja toivomme, että vanhemmat ovat myös yhteydessä meihin.

Toivomme yhteydenottoa erityisesti silloin, jos nuoren elämäntilanteessa on jotain, joka vaikuttaa hänen hyvinvointiinsa tai käytökseensä. Tallaisia asioita ovat esimerkiksi kuolemantapaus lähipiirissä, vanhempien avioero, koulukiusaaminen tai oppimisvaikeudet. Nuoren ja hänen elämäntilanteensa tunteminen helpottaa rippikoulun toteuttamista nuorta palvelevalla tavalla. Rippikoulun pitäminen on seurakunnan työntekijöiden perustyötä - nuorten ja heidän perheidensä erilaiset ja vaihtelevat elämäntilanteet ovat meille tuttuja. Ota rohkeasti yhteyttä ja kerro, jos jokin mietityttää! Lisäksi on tärkeää, että olemme tietoisia nuoren mahdollisista sairauksista ja lääkityksistä.

Jokaiselle rippikouluryhmälle järjestetään vanhempainilta, joka on hyvä tilaisuus tavata ja keskustella ryhmän ohjaajien kanssa. Vanhempainillassa kerrotaan tarkemmin leirin ohjelmasta, säännöistä ja käytännön järjestelyistä, ja puhutaan lisäksi konfirmaatiosta. Tämän vuoksi olisi hyvä, jos edes toinen vanhemmista pääsisi paikalle.

Kummeille

Nuoren konfirmaatio on yksi niistä juhlista, joihin pääset kummina osallistumaan. Rippikoulun päätteeksi konfirmaatiossa nuori tunnustaa sen uskon, johon hänet on kastettu, ja hänet siunataan ja hänen puolestaan rukoillaan.

Kasteessa nuori aikanaan otettiin osaksi seurakuntaa ja konfirmaatiossa hänestä tulee seurakunnan täysivaltainen jäsen. Tämän vuoksi onkin hyvä, jos jokaisella nuorella olisi konfirmaatiossa mukana edes yksi kummeista häntä siunaamassa. Kummin puuttuessa myös joku muu nuorelle läheinen henkilö, joka on ollut mukana hänen kastejuhlassaan, voi olla siunaamassa nuorta.

Konfirmaatiossa kummit voivat vapaasti valita istumapaikkansa. Messun toimittava pappi ohjeistaa kummeja siunaukseen liittyvistä käytännöistä.

Huomioittehan, että Porin Teljän seurakunnan konfirmaatioissa valokuvaaminen tapahtuu vain omalta paikalta!