Kirkko Porissa - paikallisseurakunnat

Porin seurakuntayhtymään kuuluu viisi paikallisseurakuntaa:

Seurakunnat ovat toiminnallisesti itsenäisiä. Paikallisseurakunnan hallinnosta vastaa seurakuntaneuvosto, jonka puheenjohtajana toimii kirkkoherra. Seurakuntaneuvostojen jäsenet valitaan seurakuntavaaleilla neljäksi vuodeksi kerrallaan.