Seurakuntapalvelut – Diakonia ja Kasvatus

Seurakuntapalveluiden diakonian ja kasvatuksen tehtävänä on toteuttaa ja koordinoida sille seurakuntien yhteisesti tehtäväksi antamia työmuotoja ja pitää yhteyttä seurakuntien sekä muiden yhteistyötahojen vastaaviin työaloihin. Seurakuntapalvelut on  mukana laajassa verkostoyhteistyössä mm. Porin kaupungin, järjestöjen ja oppilaitosten kanssa.

Diakonian tavoitteena on erityisryhmien asiakkaiden kohtaaminen, osallistaminen sekä avun antaminen niille, joiden hätä on suurin tai joita ei muulla tavalla auteta.

Kasvatuksen tavoitteena on kristillisen kasvatuksen välittäminen varhaisnuorista aikuistuviin nuoriin. Kasvatus tarjoaa apua ja tukea erityistä tukea tarvitseville lapsille, nuorille sekä heidän perheilleen. Seurakuntapalveluiden työmuotojen tehtävänä on välittää lähimmäisestä ja kulkea heidän rinnallaan.

Diakonia ja kasvatus välittää lähimmäisestä!

 

 

H K L M S T V

H


Nuorisosihteeri
Porin seurakuntayhtymä
Seurakuntatyön erityispalvelut
Eteläpuisto 10 A, 1. krs
28100 Pori

Virkavapaalla 17.2.-14.8. välisenä aikana.

Oppilaitosteologi
Porin seurakuntayhtymä
Seurakuntatyön erityispalvelut
Eteläpuisto 10 B
28100 Pori

Oppilaitostyö, Nuorten aikuisten työ

K


Diakoniasihteeri
Porin seurakuntayhtymä
Seurakuntatyön erityispalvelut
Eteläpuisto 10 B, 2. krs
28100 Pori
Diakonian viranhaltija
Porin seurakuntayhtymä
Seurakuntatyön erityispalvelut
Eteläpuisto 10 B
28100 Pori

Näkövammaistyö, Omaishoitajatyö, Veteraanityö, Etsivä vanhustyö

Perheneuvoja
Porin seurakuntayhtymä
Seurakuntatyön erityispalvelut
Eteläpuisto 10 A, 3. krs
28100 Pori

L


Diakonia viranhaltija, Palvelevan puhelimen sihteeri
Porin seurakuntayhtymä
Seurakuntatyön erityispalvelut
Eteläpuisto 10 B, 2. krs
28100 PORI

Päihde- ja kriminaalityön diakonia

M


Erityisnuorisotyönohjaaja
Porin seurakuntayhtymä
Seurakuntatyön erityispalvelut
Eteläpuisto 10 A, 1. krs
28100 Pori

S


Oppilaitosdiakoni
Porin seurakuntayhtymä
Seurakuntatyön erityispalvelut

T


Kuurojen ja maahanmuuttajien diakoniatyöntekijä
Porin seurakuntayhtymä
Seurakuntatyön erityispalvelut
Eteläpuisto 10 B, 2. krs
28100 Pori

V


Toimistosihteeri
Porin seurakuntayhtymä
Seurakuntatyön erityispalvelut
Hallituskatu 9 b
28100 Pori

Seurakuntapalvelut, puhelinvaihde

Diakonian viranhaltija
Porin seurakuntayhtymä
Seurakuntatyön erityispalvelut
Eteläpuisto 10 B, 2. krs
28100 Pori

Vapaaehtois- ja seniorityö