Seurakuntapalvelut – Diakonia ja Kasvatus

Seurakuntapalveluiden diakonian ja kasvatuksen tehtävänä on toteuttaa ja koordinoida sille seurakuntien yhteisesti tehtäväksi antamia työmuotoja ja pitää yhteyttä seurakuntien sekä muiden yhteistyötahojen vastaaviin työaloihin. Seurakuntapalvelut on  mukana laajassa verkostoyhteistyössä mm. Porin kaupungin, järjestöjen ja oppilaitosten kanssa.

Diakonian tavoitteena on erityisryhmien asiakkaiden kohtaaminen, osallistaminen sekä avun antaminen niille, joiden hätä on suurin tai joita ei muulla tavalla auteta.

Kasvatuksen tavoitteena on kristillisen kasvatuksen välittäminen varhaisnuorista aikuistuviin nuoriin. Kasvatus tarjoaa apua ja tukea erityistä tukea tarvitseville lapsille, nuorille sekä heidän perheilleen. Seurakuntapalveluiden työmuotojen tehtävänä on välittää lähimmäisestä ja kulkea heidän rinnallaan.

Diakonia ja kasvatus välittää lähimmäisestä!

 

 

Yhteystietojen haku

Voit hakea henkilön nimellä tai selata yhteystietolistaa. Voit myös selata yhteystietolistaa alla olevien aakkoslinkkien avulla. Klikkaamalla kirjainta pääset yhteystietolistassa kirjainta vastaavien sukunimien kohdalle.

A H K L M S T V

A


Minna Aro

Diakoniatyöntekijä
Porin seurakuntayhtymä
Seurakuntatyön erityispalvelut
Eteläpuisto 10 B, 2. krs
28100 PORI

Kuurojentyö, maahanmuuttajatyö, kehitysvammaistyö

H


Heikki Hesso

Oppilaitosteologi
Porin seurakuntayhtymä
Seurakuntatyön erityispalvelut
Eteläpuisto 10 B
28100 Pori

Oppilaitostyö, Nuorten aikuisten työ

K


Ulla Kallio

Diakoniasihteeri
Porin seurakuntayhtymä
Seurakuntatyön erityispalvelut
Eteläpuisto 10 B, 2. krs
28100 Pori

Satu Katila

vs. nuorisosihteeri
Porin seurakuntayhtymä
Seurakuntatyön erityispalvelut

L


Jaana Lehti

Diakoniatyöntekijä
Porin seurakuntayhtymä
Seurakuntatyön erityispalvelut

Päihde- ja kriminaalityön diakonia

Heli Lukka

Diakonia viranhaltija, Palvelevan puhelimen sihteeri
Porin seurakuntayhtymä
Seurakuntatyön erityispalvelut
Eteläpuisto 10 B, 2. krs
28100 PORI

M


Katriina Mäki

Erityisnuorisotyönohjaaja
Porin seurakuntayhtymä
Seurakuntatyön erityispalvelut
Eteläpuisto 10 A, 1. krs
28100 Pori

S


Johanna Simola

Oppilaitosdiakoni
Porin seurakuntayhtymä
Seurakuntatyön erityispalvelut

T


Minna Taimi

Diakoniatyöntekijä
Porin seurakuntayhtymä
Seurakuntatyön erityispalvelut
Eteläpuisto 10 B, 2. krs
28100 Pori

Etsivä vanhustyö, näkövammaistyö, omaishoitotyö ja veteraanit

V


Pauli Vesterholm

Toimistosihteeri
Porin seurakuntayhtymä
Seurakuntatyön erityispalvelut
Hallituskatu 9 b
28100 Pori

Seurakuntapalvelut, puhelinvaihde