Päätöksenteko Porin ev.lut. seurakuntayhtymässä

Ylintä päätösvaltaa Porin ev.lut. seurakuntayhtymässä käyttää seurakuntavaaleilla valittu yhteinen kirkkovaltuusto. Sillä on käytännössä samanlainen valta kuin kaupunginvaltuustolla kunnallisella puolella.

Yhteinen kirkkoneuvosto on Porin ev.lut. seurakuntayhtymän ylin toimeenpano- ja hallintoelin. Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan hallintoa, valmistelee asiat yhteisen kirkkovaltuuston päätettäväksi sekä huolehtii yhteisen kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta ja valvoo niiden laillisuutta.

Jokaisella yhtymään kuuluvalla seurakunnalla on oma seurakuntaneuvosto, joka päättää seurakunnan toimintamäärärahojen käytöstä ja seurakunnan henkilövalinnoista. Porin ev.lut. seurakuntien seurakuntaneuvostojen jäsenet löytyvät seurakuntien omilta sivuilta.

Toimielinten jäsenet valitaan joka 4. vuosi järjestettävillä seurakuntavaaleilla.

Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Kirkko Porissa
välittää sanomaa Jumalasta ja välittää ihmisistä.