Uutislistaukseen

Rahoitustuottoja 1,9 miljoonaa viidessä vuodessa

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän rahoitustuotot ovat olleet yhteensä yli 1,9 miljoonaa euroa viiden viime vuoden aikana.

 

Arvonalennusten lisäykset ovat olleet samana aikana noin 123 000 euroa ja nettotuotto 1,8 miljoonaa euroa.

Sijoitustuotto on viiden vuoden aikana ollut ennen arvonalennusten muutoksia 3,6 prosenttia eli alle tavoitearvon. Arvonalennusten muutosten jälkeen keskimääräinen tuotto alenee 3,3 prosenttiin.

Sijoitustuottojen toteutumiseen ovat vaikuttaneet koronavuodet sekä Ukrainan sota.

Sijoituspääomia oli viime vuoden lopussa 14,3 miljoonaa euroa, mikä on viisi miljoonaa euroa enemmän kuin vuoden 2019 lopussa.

Viime vuonna rahoituskulut olivat hieman yli 82 000 euroa, joista omaisuudenhoitopalvelujen osuus kuluista oli 4 400 euroa. Toteutuneiden sijoituskauppojen myyntitappioita oli runsaat 41 000 euroa.

Korkokuluja oli vajaat 37 000 euroa. Viiden viimevuoden aikana yhteenlasketut rahoituskulut ovat olleet

vajaat 582 000 euroa.

Porin yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi asian tiedoksi keskiviikkoisessa kokouksessaan ja antaa asian tiedoksi tuonnempana kokoontuvalle kirkkovaltuustolle.

23.4.2024 19.05