Uutislistaukseen

Ensi vuoden verotuloennuste hyvällä tasolla

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän verotulot ovat kuluvana vuonna 16,6 miljoonaa ja ensi vuonna 16,9 miljoonaa euroa, todetaan Kuntaliiton omistaman konsulttiyrityksen FCG-yhtiön viime vuoden elokuussa julkaisemassa verotuloennusteessa.

 

Viime vuoden toteutuma oli 16,3 miljoonaa euroa.

Vaikka jäsenmäärän arvioidaan ensi vuonna vähenevän vajaalla kahdella prosentilla, ei se kuitenkaan vähennä kirkollisverotuloja, koska kokonaisuutena palkkakehityksen tilanne ja jako-osuustilanne paranevat, mikä lisää tuloja.

Veroprosentin ennakoidaan pysyvän nykyisessä puolessatoista.

Palkkamenoja korotetaan ensi vuoden talousarvioon viisi prosenttia viime vuoden tilinpäätökseen verrattuna. Korotus kattaa kuluvan vuoden korotukset ja ensi vuodelle arvioidun kahden prosentin suuruisen korotuksen. Ensi vuoden talousarviossa palkkamenot vähentyvät 88 000 euroa vuoden 2024 talousarvioon verrattuna

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän taloudenhoito edellyttää muutaman vuoden säteellä konkreettisia sopeuttamistoimia, joihin kaikkien toimintayksiköiden pitää sitoutua. Sopeuttaminen edellyttää kolmivuotisjaksolla ja sen jälkeen pitkäjänteistä talouden vuosittaista tasapainottamista, jonka toteutumista seurataan vuosittain.

Porin yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli ensi vuoden budjetin kehyksiä sekä vuosia 2025-2027 koskevaa toiminta- ja taloussuunnitelmaa keskiviikkoisessa kokouksessaan.

23.4.2024 19.03