Uutislistaukseen

Hautainhoitorahaston tuotot tuplaantuivat

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän hautainhoitorahaston nettosijoitustuotot viime vuonna olivat ennen sijoitusten arvonalennuksia runsaat 53 000 euroa. Tuotto ylitti selvästi asetetun talousarviotavoitteen, joka oli 30 000 euroa.

Hautainhoitorahaston korkosijoitusten tuotto hankintahintaan verrattuna oli 3,5 prosenttia ja osakesijoitusten tuotto samoin 3,5 prosenttia.

Toissavuoden toteutumaan verrattuna tuotot kasvoivat yli kaksinkertaisiksi.

Hautainhoitorahaston sijoituspääoma oli vuoden lopussa hankintahinnaltaan 1,3 ja markkina-arvoltaan 1,4 miljoonaa euroa.

Hautainhoitorahaston tilikauden tulos puolestaan muodostui ylijäämäiseksi 76 000 euroa. Talousarvio oli negatiivinen 19 000 euroa, joten tulos oli arvioon verrattuna yli 95 000 euroa parempi.

27.3.2024 19.06