Lähetys

Lähetystyö on seurakunnan perustehtävä. Jeesuksen esimerkin mukaisesti se on kaikkein heikoimpien auttamista ja paremman elämän puolesta toimimista kaikkialla maailmassa.

Lähetystyön tuloksena on syntynyt itsenäisiä kansallisia kirkkoja, jotka sekä kutsuvat että itse lähettävät lähetystyöntekijöitä. Lähetystyössä tarvitaan lähettäjiä ja lähtijöitä.

Kansainvälinen diakonia

Kansainvälinen diakonia on työtä maailman köyhimpien ihmisten elämän ja ihmisarvon puolesta. Kansainvälisen diakonian tehtävä on herättää, vaikuttaa, tiedottaa ja kouluttaa seurakuntalaisia vastuuseen sorrettujen ja vähäosaisten asiassa. Tehtävänä on myös etsiä ja tuoda esiin näiden ihmisryhmien kysymyksiä, jotka muuten voisivat jäädä huomiotta. Kansainvälistä diakoniaa toteutetaan seurakuntien diakoniatyön kautta. 

Yksi tapa on osallistua Yhteisvastuukeräykseen.

Osallistu

  • Tule mukaan seurakuntasi lähetystyöhön
  • Osallistu pienpiiritoimintaan
  • Tue seurakuntasi nimikkolähettejä tai nimikkokohteita
  • Tutustu seurakuntasi nimikkolähetteihin
  • Rukoile lähetystyön puolesta
  • Tuo lahjasi yhteiseen käyttöön
  • Anna toisenlainen lahja
  • Toimi vapaaehtoisena: valmistele ja toteuta myyjäisiä ja tapahtumia yhdessä toisten vapaaehtoisten kanssa
  • Tue kummilapsen elämää ja koulunkäyntiä
  • Kerro lähetyksen mahdollisuuksista muillekin

Tutustu seurakuntasi lähetystyöhön