Uutislistaukseen

Arkkihiippakunnan ohjeita seurakunnille 29.12.2021

Kokoontumisrajoitukset kiristyvät. Lounais-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt 29.12.2021 päätöksen, jolla kielletään kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueilla.

Lisäksi asiakas- ja yleisötiloista vastaavien toimijoiden on järjestettävä tilojen käyttö siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden lähikontaktin aiheuttamaa koronatartunnan riskiä voidaan ehkäistä. Koronapassia ei voi ottaa käyttöön annettujen rajoitusten vaihtoehtona. Määräykset ovat voimassa 15.1.2022 asti.

Aluehallintoviraston päätös: LSAVI+14676+2021+päätös+TTL+58+ja+58+g+Lounais-Suomi.pdfLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Arkkihiippakunnan tuomiokapituli antaa viranomaisten päätöksen johdosta seuraavat ohjeet hiippakunnan seurakunnille. Ohjeiden mukaiset rajoitukset ovat voimassa 1.1.2022-16.1.2022.

Jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset

Kirkolliset toimitukset ja jumalanpalvelukset kuuluvat seurakuntien lakisääteisiin tehtäviin ja niiden hoitaminen on turvattava kaikissa olosuhteissa.

Sisätiloissa järjestettäviin jumalanpalveluksiin ja kirkollisiin toimituksiin voi ottaa enintään 1/5 tilaan hyväksyttävästä enimmäisosallistujamäärästä. Kirkollisten toimitusten, erityisesti hautaan siunaamisen, osalta osallistujamäärän suhteen on syytä käyttää pastoraalista harkintaa.

Seurakuntien tulee huolehtia jumalanpalveluksiin ja kirkollisiin toimituksiin osallistuvien sijoittumisesta tilaan siten, että osallistujien lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan ehkäistä. Osallistujille suositellaan voimakkaasti kasvomaskin käyttöä.

Yhteislaulu jumalanpalveluksissa ja kirkollisissa toimituksissa tulee minimoida. Kuorolaulua ei suositella.

Seurakunnan kokoava toiminta ja leirit

Seurakuntien kokoava toiminta (mm. konsertit, yhteislaulutilaisuudet) ja pienryhmätoiminta sisätiloissa keskeytetään ajalla 1.1.2022–16.1.2022 jumalanpalveluksia ja kirkollisia toimituksia lukuun ottamatta.

Aluehallintoviraston määräämät rajoitukset eivät koske vuonna 2004 ja sitä myöhemmin syntyneiden lasten ja nuorten toimintaa. Myös seurakunnissa tulee mahdollistaa lasten ja nuorten toiminta suunnitelmien mukaan.

Rippikoulujen ja lasten ja nuorten leirien osalta tulee käydä keskustelu paikallisen terveysviranomaisen kanssa. Mikäli seurakunnassa järjestetään leirejä, niiden järjestelyissä tulee noudattaa tarkasti hygieniavaatimuksia. Paikallisen päätöksen nuorten ja lasten harrastustoiminnan jatkamisesta tekee seurakunnan kirkkoherra.

Alakoululaisten iltapäiväkerhot jatkavat toimintaansa kaupunkien perusopetusta koskevien linjausten ja ohjeiden mukaisesti. Iltapäiväkerhojen lisäksi myös lasten päiväkerhot voivat jatkaa toimintaansa kaupunkien varhaiskasvatuksen kerhojen linjauksia vastaavasti.

Lisäksi suositellaan, että diakonisten pienryhmien toimintaa ylläpidetään terveysturvallisuus huomioiden.

Etätyö ja maskien käyttö työpaikoilla

Työntekijöiden keskinäiset kokoukset on syytä järjestää etäyhteyksin yhtäaikaisten sairastumisten välttämiseksi. Etätyötä tai osittaista etätyötä suositellaan niille työntekijöille, joille se työtehtävien suorittamisen näkökulmasta on mahdollista ja tarkoituksenmukaista.

Kirkkoherranvirastot tulee pitää auki.

Työpaikalla suositellaan kasvomaskin käyttämistä kaikissa työtiloissa, vaikka turvavälien pitäminen olisi mahdollista.

Tartuntatautilain mukaiset hygieniavaatimukset

Kaikessa toiminnassa tulee noudattaa tartuntatautilain mukaisia hygieniavaatimuksia.

  • asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen
  • asiakkaille ja osallistujille annetaan riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista ja muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytäntöjä koskevat toimintaohjeet
  • tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan
  • asiakkaiden ja osallistujien oleskelu järjestetään sillä tavoin väljästi kuin se toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista. Mahdolliset asiakaspaikat sijoitetaan riittävän etäälle toisistaan.


Ihmisten tukeminen

Rajoitustoimenpiteet vaikuttavat ihmisten henkiseen jaksamiseen. Seurakuntia kehotetaan pitämään kirkkotiloja auki hiljentymistä, rukousta, pieniä ehtoollishetkiä ja keskusteluapua varten

30.12.2021 09.58