Uutislistaukseen

AVI antoi uudet ohjeet Satakuntaan

Arkkihiippakunnan tuomiokapituli antaa Avin päätöksen johdosta seurakunnille seuraavat ohjeet. Ohjeet koskevat Satakunnan alueen seurakuntia ja ovat voimassa 24.–31. joulukuuta.

Yleisötilaisuudet

Seurakunnissa suunnitellut yleisötilaisuudet kuten konsertit, myyjäiset ja Kauneimmat Joululaulut perutaan Satakunnan alueella ajalla 24.–31. joulukuuta.

Rajoituksista ei voi vapautua käyttämällä koronapassia.

Kirkolliset toimitukset ja jumalanpalvelukset

Aluehallintoviraston antamat kokoontumisrajoitukset eivät koske uskonnollisia tilaisuuksia, vaan kyse on kirkon omilla päätöksillä seurakunnille annetuista ohjeista.

Tuomiokapitulista on oltu yhteydessä Aluehallintovirastoon ja keskusteltu rajoitusten vaikutuksista seurakunnan toimintaan.

Uskonnon harjoituksen kohtuullinen mahdollistaminen on oleellinen tekijä ihmisten jaksamisen ja henkisen kriisinkestävyyden turvaamisessa.

Tuomiokapituli ohjeistaa, että kirkollisissa toimituksissa (hautaan siunaaminen, avioliittoon vihkiminen ja kaste), jumalanpalveluksissa sekä jouluaaton ja uuden vuoden aaton hartauksissa käytettävään tilaan voidaan ottaa sisälle maksimissaan 1/3 tilan enimmäiskapasiteetista.

Seurakunnan on huolehdittava järjestämiensä tilaisuuksien terveysturvallisuudesta. Tähän vastuuseen kuuluu myös uskonnollisiin tilaisuuksiin osallistuvien riittävistä etäisyyksistä huolehtiminen.

Terveysturvallisuuden turvaamiseksi on huolehdittava seuraavista toimenpiteistä:

1. Asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen;

2. Asiakkaille ja osallistujille annetaan riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista ja muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytänteitä koskevat toimintaohjeet; ja

3. Tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan sen lisäksi, mitä muualla kyseisen toiminnan osalta puhdistamisesta säädetään.

Tilaisuuksissa on vahva maskisuositus. Laulamisen määrää on hyvä rajoittaa. Ehtoollisenjaossa tulee noudattaa erityisen tarkkaa hygieniaa.

Tuomiokapituli seuraa valtioneuvoston ja muiden viranomaisten päätöksiä ja ohjeistaa seurakuntia tarpeen mukaan.

23.12.2021 13.40