Uutislistaukseen

Säämäen esitys rahanjakokaavan palauttamisesta uuteen valmisteluun nurin kirkkovaltuustossa

Porin yhteinen kirkkovaltuusto pääsi keskiviikkona vuoden viimeisessä kokouksessaan äänestämään meriporilaisen valtuutettu Matti Säämäen ehdotuksesta, että esitys Porin seurakuntien uudeksi rahanjakokaavaksi palautettaisiin uuteen valmisteluun.

Hänellä oli lisäksi esittää valtuustolle tilalle kolmiosainen ponsi: 1) vuoden 2023 budjetti laadittaisiin vuoden 2022 periaatteiden mukaisesti, 2) mallista ja sen perusteista käytäisiin avoin ja analyyttinen keskustelu ja 3) seurakuntaneuvostoille varattaisiin mahdollisuus antaa jakokaavasta lausunto.

Käydyssä äänestyksessä Säämäen esitys hävisi kirkkoneuvoston esityksen äänin 27-12. Säämäen mukana äänestivät Ulla-Riitta Aromaa, Janne Heilimä, Anita Kamppi, Anne Kause, Simo Korpela, Ismo Laivonen, Pekka Myllymäki, Ari Passilahti, Matti Peltola, Marjatta Salonen ja Helvi Walli.

Lopuksi Säämäki vielä esitti rahanjakokaavaan muutostahdin puolitusta, mutta esitys raukesi kannattamattomana.

Nyt tehdyn päätöksen mukaan kirkkovaltuusto hyväksyy Porin seurakuntayhtymän talousarvion tuloarvioiden ja määrärahojen jakokaavan vuosiksi 2023 – 2026 siten, että vuosittaisissa talousarvioissa tuloarviot ja määrärahat seurakuntien välillä jaetaan jäsenmäärien mukaan.

Jakokaava on laadittu siten, että määrärahojen jako-osuus lähestyy seurakuntien jäsenmäärän mukaista jako-osuutta.

Noormarkun ja Meri Porin seurakunnille annetaan silti tasoitusta, jotta niiden toiminta pystytään turvaamaan ja seurakunnat pystyvät tekemään vaadittavat talouden supistamistoimet hallitusti ja suunnitelmallisesti.

Aluksi pienille eli Meri-Porin ja Noormarkun seurakunnille annetaan tasoitusta yhteensä 194 500 euroa, jonka jälkeen loppuosa talousarvion määrärahasta jaetaan jäsenmäärän mukaisesti kaikkien seurakuntien kesken. Sopeutumisajaksi on sovittu neljä vuotta.

Tasauksen määrä on Meri-Porilla kahden seuraavan vuoden aikana 53 000 euroa ja Noormarkulla 76 000 euroa.

Vuosina 2025 – 2026 jäsenmääräisen jaon eroja tasataan kahden pienimmän seurakunnan kohdalla jakokaavassa 30 000 eurolla vuodessa. Tämä merkitsee Meri-Porin ja Noormarkun seurakuntien toimintakatteen vähenemistä 30 000 eurolla vuodessa.

Ensi vuoden talousarviossa määrärahoja seurakuntien kesken muutettiin 20 prosentilla lähemmäksi jäsenmääräistä jakoa. Tämä merkitsi kahdella pienimmällä seurakunnalla määrärahojen vähenemistä noin 50 000 eurolla.

15.12.2021 21.34