Uutislistaukseen

Valmiusryhmä antoi koronaohjeet Porin ev.lut. seurakuntayhtymän osalta

Ohjeet seurakunnille koskien tilaisuuksia ajalla 10.–31.12.2021 

Vallitsevassa tilanteessa seurakuntien on mahdollista toteuttaa jumalanpalveluselämää ja muuta seurakunnan toimintaa turvallisuusnäkökohdat huomioiden. Seurakuntien ei ole omilla päätöksillään syytä rajata toimintaansa enempää kuin viranomaismääräykset edellyttävät.

Annettava ohjeistus perustuu Lounais-Suomen aluehallintoviraston 9. joulukuuta antamaan päätökseen ja tuomiokapitulin ohjeistukseen. 

Terveysturvallisuusmääräykset koskevat kaikkea toimintaa. 

 

PORIN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄN KORONAVALMIUSRYHMÄ OHJEISTAA SEURAKUNTIA SEURAAVASTI: 

Jumalanpalvelukset, hartaudet ja kirkolliset toimitukset 

  

Mikäli sisätiloissa järjestettävään jumalanpalvelukseen, hartauteen tai kirkollisiin toimituksiin osallistuu yli 20 henkilöä, tilaan voi ottaa sisälle 1/3 tilan enimmäiskapasiteetista. Jotta toiminta mahdollistuu, tilaisuuksiin on suositeltavaa tulla vain rokotettuna (tämä on vahva suositus, mutta sitä ei voida vaatia tai kysyä)  

 • tilaisuuksiin voi osallistua vain terveenä 
 • tilaisuuksissa noudatetaan etäisyyksiä 
 • tiloissa huolehditaan hyvästä hygieniasta 
 • vahva maskisuositus  
 • ei käytetä koronapassia 
 • ehtoollisen jakajien tulee käyttää maskia 

Päätöksen siitä, onko seurakunnan tilaisuus uskonnollinen vai ei-uskonnollinen tekee tilaisuuden järjestäjä eli seurakunta tai seurakuntayhtymän yksikkö. Lopullinen päätösvalta on kirkkoherralla tai yksikön johtajalla. 

Lasten ja nuorten toiminta mahdollista 

Lasten ja nuorten toiminnassa tulee ottaa huomioon hygieniasuositukset ja tilojen käyttöön liittyvät ohjeet. Lasten ja nuorten toiminnan järjestäminen on mahdollista, mikäli paikkakunnalla ei ole koronatilanteesta johtuvia erityisiä lapsiin ja nuoriin kohdistuvia rajoituksia (kuten etäkoulu). 

Rippikoulu on seurakunnan uskonnonharjoitusta ja jatkuvaluonteista normaalitoimintaa, joten yleisötilaisuuksiin kohdistuvat rajoitukset eivät koske rippikoulua. Rippikoulujen tapaamiset tulee toteuttaa riittävän väljissä tiloissa hygieniaohjeita noudattaen.  

Alle 16-vuotiailta ei voi kysyä koronapassia. Mikäli perheille järjestettävään yleisötilaisuuteen osallistuu yli 20 eri-ikäistä henkilöä, koronapassi tulee kysyä 16 vuotta täyttäneiltä. 

Koronapassi käyttöön kuorotoiminnassa 

Aluehallintoviraston ohjeissa otetaan erikseen kantaa kuorolaulutoimintaan. Tuomiokapituli ohjeistaa, että seurakuntien aikuisten kuorotoiminnassa otetaan käyttöön koronapassi. 

Seurakuntien järjestämät muut tilaisuudet  

Seurakunnan järjestämien yleisötilaisuuksien osallistujamäärä rajataan 20 henkilöön. Vaihtoehtona on ottaa käyttöön koronapassi. Jos tilaisuudessa on käytössä koronapassi, ei tilaisuuden osallistujamäärää rajoiteta, eikä tilassa noudateta uskonnonharjoitusta varten asetettua 1/3 enimmäishenkilömäärärajoitusta. 

 • jotta toiminta mahdollistuu, tilaisuuksiin on suositeltavaa tulla vain rokotettuna (tämä on vahva suositus, mutta sitä ei voida vaatia tai kysyä)  
 • tilaisuuksiin voi osallistua vain terveenä 
 • tilaisuuksissa noudatetaan etäisyyksiä 
 • tiloissa huolehditaan hyvästä hygieniasta 
 • vahva maskisuositus osallistujille ja työntekijöille 
 • tilaisuuteen osallistuminen edellyttää koronapassia, mikäli osallistujia on yli 20 henkilöä 

Kauneimmat joululaulut 

AVI:n antamissa kokoontumisrajoituspäätöksissä on määritelty, että yhteislaulutilaisuudet ovat yleisötilaisuuksia, joita rajoitukset koskevat. Yhteislaulutilaisuudella tarkoitetaan tilaisuutta, jonka pääasiallisen sisällön yhteislaulu muodostaa.  

Tästä syystä myös Kauneimmat joululaulut ovat kokoontumisrajoitusten piiriin kuuluvia yleisötilaisuuksia, vaikka ne järjestettäisiin kirkossa. Kauneimmissa joululauluissa otetaan käyttöön koronapassi silloin, kun ne ylittävät 20 osallistujan rajan. 

Ohjeita koronapassin käyttöönottoon 

Seurakunta voi päättää ottaa koronapassin käyttöön tilaisuuksissa, joihin osallistuu yli 20 henkilöä ja joita koskevat aluehallintoviraston määräämät rajoitukset (esim. yhteislaulutilaisuudet, konsertit, esitykset ja myyjäiset).  

Jos seurakunta päättää ottaa koronapassin käyttöön tietyssä tilaisuudessa, seurakunnan on varmistettava, että koronapassi tarkastetaan kaikilta osallistujilta ovella. Jos tätä ei pystytä varmistamaan, koronapassia ei voi ottaa käyttöön. Koronapassia ei vaadita alle 16-vuotiailta lapsilta. 

Etukäteisviestinnässä tulee mainita koronapassin käytöstä. Koronapassin lukemista varten tulee varata riittävästi henkilökuntaa. Koronapassin lukijan voi ladata älypuhelimeen sovelluskaupasta. 

Kolmen vuorokauden sisällä otettu negatiivinen koronatestitulos korvaa koronapassin.  

Kokoontumisrajoitukset eivät koske julkisyhteisön virallisia tilaisuuksia, kuten kirkkovaltuuston kokouksia. Siksi niissä ei voi ottaa käyttöön koronapassia. Lainsäädäntö ei myöskään mahdollista koronapassin tarkistamista tilaisuudessa työskenteleviltä työntekijöiltä. 

Koronatodistuksen käyttöönotosta ja todistuksen tietojen käsittelystä säädetään tartuntatautilain 58i §:ssä ja 58j §:ssä. 

Maksulliset konsertit 

Sisätiloissa järjestettävissä yli 20 hengen konserteissa ja muissa yleisötilaisuuksissa tulee ottaa käyttöön koronapassi.  Passin tarkastaminen on järjestäjän vastuulla. Osanottaja voi esittää Omakannasta saatavan koronapassin joko paperitulosteena tai mobiililaitteestaan. Jos seurakunta ottaa käyttöön koronapassin, tulee olla valmius lukea koronapassi digitaalisesti. Seurakunnan tulee varata riittävästi henkilökuntaa tarkastamaan koronapassi ovella. Koronapassin lukusovellus on ladattavissa sovelluskaupoissa. 

Muiden järjestämät tilaisuudet 

Seurakuntien tiloissa muiden kuin seurakuntien järjestämät tilaisuudet ovat järjestäjien vastuulla. Tilaisuuksien järjestäjiä tiedotetaan voimassa olevista käytännöistä. 

13.12.2021 11.08