Facebookissa ovat

Kirkkoporissa.fi-etusivulla on linkki, ”Hartauksia verkossa”, josta löytyy listattuna kaikki Porin ev.lut. seurakuntien kuluvan viikon sunnuntain jumalanpalvelukset sekä linkit seurakuntien sometileille, joiden kautta voit mm. seurata jumalanpalveluksien striimauksia. Samasta linkistä löytyvät myös valtakunnallisen verkon jumalanpalvelukset.

Uutislistaukseen

Porin seurakuntien rahanjako uusiksi

1.12.2021 19.40

Porin seurakuntien keskinäinen rahanjako on menossa uusiksi. 

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Porin seurakuntayhtymän talousarvion tuloarvioiden ja määrärahojen jakokaavan vuosiksi 2023 – 2026 siten, että vuosittaisissa talousarvioissa tuloarviot ja määrärahat seurakuntien välillä jaetaan jäsenmäärien mukaan.

Jakokaava on laadittu siten, että määrärahojen jako-osuus lähestyy seurakuntien jäsenmäärän mukaista jako-osuutta.

Se hyväksytään sillä poikkeuksella, että Noormarkun ja Meri Porin seurakunnille annetaan tasoitusta, jotta niiden toiminta pystytään turvaamaan ja seurakunnat pystyvät tekemään vaadittavat talouden supistamistoimet hallitusti ja suunnitelmallisesti.

Aluksi pienille eli Meri-Porin ja Noormarkun seurakunnille annetaan tasoitusta 130 000 euroa, jonka jälkeen loppuosa talousarvion määrärahasta jaetaan jäsenmäärän mukaisesti kaikkien seurakuntien kesken. Sopeutumisajaksi on sovittu kuusi vuotta.

Tasauksen määrä on Meri-Porilla kahden seuraavan vuoden aikana 53 000 euroa ja Noormarkulla 76 000 euroa.

Vuosina 2025 – 2026 jäsenmääräisen jaon eroja tasataan kahden pienimmän seurakunnan kohdalla jakokaavassa 30 000 eurolla vuodessa. Tämä merkitsee Meri-Porin ja Noormarkun seurakuntien toimintakatteen vähenemistä 30 000 eurolla vuodessa.

Ensi vuoden talousarviossa määrärahoja seurakuntien kesken muutettiin 20 prosentilla lähemmäksi jäsenmääräistä jakoa. Tämä merkitsi kahdella pienimmällä seurakunnalla määrärahojen vähenemistä noin 50 000 eurolla.

Kirkkoneuvoston meriporilainen jäsen Matti Säämäki jätti päätöksen johdosta eriävän mielipiteensä tänä iltana pidetyssä kokouksessa.