Facebookissa ovat

Kirkkoporissa.fi-etusivulla on linkki, ”Hartauksia verkossa”, josta löytyy listattuna kaikki Porin ev.lut. seurakuntien kuluvan viikon sunnuntain jumalanpalvelukset sekä linkit seurakuntien sometileille, joiden kautta voit mm. seurata jumalanpalveluksien striimauksia. Samasta linkistä löytyvät myös valtakunnallisen verkon jumalanpalvelukset.

Uutislistaukseen

Koronapassit otetaan käyttöön yli 50 hengen yleisötilaisuuksissa, myös Kauneimmissa Joululauluissa

23.11.2021 16.34

Ohjeet Porin seurakunnille koskien yli 50 hengen tilaisuuksia ajalla 23.11.–22.12.2021

Vallitsevassa tilanteessa seurakuntien on mahdollista toteuttaa jumalanpalveluselämää ja muuta seurakunnan toimintaa turvallisuusnäkökohdat huomioiden. Seurakuntien ei ole omilla päätöksillään syytä rajata toimintaansa enempää kuin viranomaismääräykset edellyttävät. Annettava ohjeistus perustuu Lounais-Suomen aluehallintoviraston 19.11.2021 antamaan päätökseen ja tuomiokapitulin ohjeistukseen.

VALMIUSRYHMÄ OHJEISTAA PORIN SEURAKUNTIA 23.11. - 22.12.2021 SEURAAVASTI:

Jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset

Henkilömäärärajoitus ei koske jumalanpalveluksia tai kirkollisia toimituksia, jotta toiminta mahdollistuu, tilaisuuksiin on suositeltavaa tulla vain rokotettuna (tämä on vahva suositus, mutta sitä ei voida vaatia tai kysyä) 

 • tilaisuuksiin voi osallistua vain terveenä
 • tilaisuuksissa noudatetaan mahdollisuuksien mukaan etäisyyksiä
 • tiloissa huolehditaan hyvästä hygieniasta
 • vahva maskisuositus 
 • ei käytetä koronapassia
 • ehtoollisen jakajien tulee käyttää maskia.

Seurakuntien järjestämät tilaisuudet

ovat uskonnollisia tilaisuuksia, joita henkilömäärärajoitus ei koske.

 • jotta toiminta mahdollistuu, tilaisuuksiin on suositeltavaa tulla vain rokotettuna (tämä on vahva suositus, mutta sitä ei voida vaatia tai kysyä) 
 • tilaisuuksiin voi osallistua vain terveenä
 • tilaisuuksissa noudatetaan mahdollisuuksien mukaan etäisyyksiä
 • tiloissa huolehditaan hyvästä hygieniasta
 • vahva maskisuositus osallistujille ja työntekijöille
 • ei käytetä koronapassia

Lopullinen päätösvalta on kirkkoherralla tai yksikön johtajalla.

Kauneimmat Joululaulut

AVI:n antamissa kokoontumisrajoituspäätöksissä on määritelty, että yhteislaulutilaisuudet ovat yleisötilaisuuksia, joita rajoitukset koskevat. Yhteislaulutilaisuudella tarkoitetaan tilaisuutta, jonka pääasiallisen sisällön yhteislaulu muodostaa.

Tästä syystä myös Kauneimmat joululaulut ovat kokoontumisrajoitusten piiriin kuuluvia yleisötilaisuuksia, vaikka ne järjestettäisiin kirkossa. Kauneimmissa joululauluissa otetaan käyttöön koronapassi silloin, kun ne ylittävät 50 osallistujan rajan.

Ohjeita koronapassin käyttöönottoon

Koronapassi koskee vain yli 50 osallistujan sisätiloissa pidettäviä yleisötilaisuuksia. Alle 50 osallistujan tai ulkotiloissa järjestettäviä kokoontumisia koronapassi ei tällä hetkellä koske.

Etukäteisviestinnässä tulee mainita koronapassin käytöstä. Koronapassin lukemista varten tulee varata riittävästi henkilökuntaa. Koronapassin lukijan voi ladata älypuhelimeen sovelluskaupasta.

Koronapassia ei tarkasteta alle 16-vuotiailta lapsilta, vaikka koronapassi olisikin muuten tilaisuudessa käytössä. Tilaisuuden järjestäjän on kuitenkin varmistettava, että ilman koronapassia tilaisuuteen tuleva henkilö on alle 16-vuotias. Mikäli tilaisuuteen osallistuu yli 50 eri-ikäistä henkilöä, koronapassi tarkistetaan kaikilta yli 16-vuotiailta.

Kolmen vuorokauden sisällä otettu negatiivinen koronatestitulos korvaa koronapassin.

Kokoontumisrajoitukset eivät koske julkisyhteisön virallisia tilaisuuksia, kuten kirkkovaltuuston kokouksia. Siksi niissä ei voi ottaa käyttöön koronapassia. Lainsäädäntö ei myöskään mahdollista koronapassin tarkistamista tilaisuudessa työskenteleviltä työntekijöiltä.

Koronatodistuksen käyttöönotosta ja todistuksen tietojen käsittelystä säädetään tartuntatautilain 58i §:ssä ja 58j §:ssä.

Maksulliset konsertit

Sisätiloissa järjestettävissä yli 50 hengen konserteissa ja muissa yleisötilaisuuksissa tulee ottaa käyttöön koronapassi.  Passin tarkastaminen on järjestäjän vastuulla. Osanottaja voi esittää Oma kannasta saatavan koronapassin joko paperitulosteena tai mobiililaitteestaan. Jos seurakunta ottaa käyttöön koronapassin, tulee olla valmius lukea koronapassi digitaalisesti. Seurakunnan tulee varata riittävästi henkilökuntaa tarkastamaan koronapassi ovella. Koronapassin lukusovellus on ladattavissa sovelluskaupoissa.

Muiden järjestämät tilaisuudet

Seurakuntien tiloissa muiden kuin seurakuntien järjestämät tilaisuudet ovat järjestäjien vastuulla. Tilaisuuksien järjestäjiä tiedotetaan voimassa olevista käytännöistä.