Uutislistaukseen

Seurakuntayhtymällä tähtäimessä nollatulos ensi vuonna

Porin yhteisen kirkkoneuvoston tänään hyväksymässä ensi vuoden talousarviossa tähdätään nollatulokseen. Tulos on samalla 362 472 euroa vuoden 2021 talousarvion alijäämää parempi.

Tuloveroprosentti on entinen 1,5 yhteisen kirkkovaltuuston muutama viikko sitten tekemän päätöksen mukaisesti. Toimintatulojen arvioidaan pysyvän ennallaan kuluvan vuoden talousarvion tasolla.

Tälle vuodelle laskettuja palkkoja korotetaan yhdellä prosentilla ensi vuodelle. Talousarvion laadintaperusteissa on tasapainotustavoitteen vuoksi vähennetty henkilöstömenoja kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna 3,2 prosenttia.

Henkilöstömenojen kokonaisvähennys ensi vuodelle on palkankorotusten osalta 104 000 euroa. Kyse on 3,2 prosentin vähennyksestä kuluvan vuoden talousarvion henkilöstömenoista eli 331 800 euroa. Yhteensä tuo kaikki on 435 500 euroa. Palkkojen sivukulut pysyvät viime vuoden tasolla noin 24,6 prosentissa.

Ensi vuoden talousarvion vuosikate on lähes 1,6 miljoonaa euroa ja se kasvaa yli 50 prosenttia kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna. Investoinnit ovat puolitoista miljoonaa euroa ensi vuonna ja ovat samalla 68 000 euroa vuosikatetta pienemmät. Vuosikate kattaa investointimenot.

Investointitaso on ensi vuonna puolitoista miljoonaa euroa. Myös kassavarat kasvavat ensi vuonna hieman.

Lopullisesti ensi vuoden budjetin hyväksyy yhteinen kirkkovaltuusto kokouksessaan joulukuussa.

3.11.2021 14.01