Uutislistaukseen

Seurakuntayhtymän tammi-syyskuun taloustoteutuma budjetoitua parempi

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän tammi-syyskuun taloustoteutuma on budjetoitua parempi.

Talousarvion käyttötalousosassa toimintakatteen, nettomenojen, toteutumisprosentti on syyskuun loppuun mennessä 70,4 prosenttia, joka alittaa 4,6 prosenttiyksiköllä tasaisen kertymän mukaisen tason. Euroissa 75 prosentin kertymätason alitus merkitsee 601 000 euron suuruista nettomenojen alitusta.

Kertymä alittaa noin puolellatoista prosenttiyksiköllä tilikauden aikana tavoitteena olevan yhdeksän kuukauden kertymätason.

Tasaiseen 75 prosentin kertymään verrattuna menoja on kertynyt yhdeksän kuukauden aikana yli miljoona euroa vähemmän. Tuloja on kertynyt 452.000 euroa tasaista kertymätavoitetta vähemmän.

Toimintatulojen toteutumaprosentti on 58, joka merkitsee koko vuoden talousarvioon verrattuna 1,1 miljoonan euron kertymäalitusta. Poistot on kirjattu poistosuunnitelman mukaisesti ja ne ovat vajaa miljoona euroa. Poistojen kertymä 69,3 prosenttia on alle keskimääräisen kertymävauhdin.

Tilikauden tulos on yhdeksän kuukauden jälkeen 1,2 miljoonaa euroa positiivinen ja tulos on talousarvion negatiiviseen tulokseen verrattuna lähes 1,6 miljoonaa euroa parempi. Tulos on hyvä, koska toimintamenot ovat vähentyneet ja verotulot kasvaneet. 

HTH-päällikkö Eeva Uusimäki ei kuitenkaan tässä vaiheessa halua vielä arvioida koko vuoden tulosta, koska vuoden loppukuukausina tulos heikentyy menojen jaksottamisen ja verotulojen kasvun alentumisen vuoksi.

Porin yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi taloustoteutuman tiedoksi kokouksessaan tänään keskiviikkona.

3.11.2021 13.09