Satakunnan alueella on tuomiokapitulin ohjeistuksen mukaan mahdollista järjestää 1. kesäkuuta alkaen seurakuntien tilaisuuksia ilman henkilörajoituksia edellyttäen, että ne voidaan järjestää terveysturvallisesti.

Facebookissa ovat

Kirkkoporissa.fi-etusivulla on linkki, ”Hartauksia verkossa”, josta löytyy listattuna kaikki Porin ev.lut. seurakuntien kuluvan viikon sunnuntain jumalanpalvelukset sekä linkit seurakuntien sometileille, joiden kautta voit mm. seurata jumalanpalveluksien striimauksia. Samasta linkistä löytyvät myös valtakunnallisen verkon jumalanpalvelukset.

Uutislistaukseen

Toiminta jatkuu tässä vaiheessa ilman henkilömäärärajoituksia

7.9.2021 12.32

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän koronavalmiusryhmä on kokouksessaan maanantaina 6. syyskuuta sopinut uusista linjauksista viimeisimpien viranomaisohjeiden mukaisesti.

Arkkihiippakunnan tuomiokapituli ohjeistaa Lounais-Suomen aluehallintoviraston määräyksen mukaisesti, että seurakunnallista toimintaa voidaan 27.8.2021 alkaen järjestää ilman henkilömäärärajoituksia, eikä kahden metrin turvaväliä tarvitse enää noudattaa.

Tartuntatautilain 58 c pykälä, joka on voimassa tällä erää 31.12.2021 saakka, velvoittaa myös seurakuntia järjestämään toimintansa siten, että

 

1) osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen,

2) osallistujille annetaan ohjeet tartuntojen leviämistä estävistä toimista ja

3) tilojen pinnat puhdistetaan tehostetusti. Lisäksi asiakkaiden ja osallistujien oleskelu tiloissa tulee järjestää sillä tavoin väljästi, kuin se toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista.

 

Tämä tuomiokapitulin ohjeistus on voimassa toistaiseksi. Tuomiokapituli yhdessä Avin ja terveysviranomaisten kanssa seuraa tiiviisti epidemiatilannetta ja antaa tarvittaessa lisäohjeistusta.

 

Valmiusryhmän ohjeistus:

1. Jumalanpalveluksia ja kirkollisia toimituksia tulee toteuttaa terveysturvallisuus huomioiden ja perhekuntien välisistä etäisyyksistä huolehtien. Erityistä huomiota on kiinnitettävä siihen, että riittävä väljyys on mahdollista säilyttää, eikä kulkuväylille synny ruuhkia. Ehtoollisen jakopisteitä on hyvä olla kirkossa useampia, jotta ihmisten ei tarvitse liikkua laajasti. Vapaaehtoisten mukana olemista messujen toteuttamisessa on hyvä pyrkiä mahdollistamaan. Messussa voidaan laulaa.

2. Pienryhmätoimintaa voidaan aloittaa, kun huolehditaan väljyydestä ja hygieniasta. Myös kuorot voivat aloittaa toiminnan, jos tila mahdollistaa riittävät etäisyydet. On hyvä miettiä erilaiset tekijät, jotka mahdollistavat turvallisen laulamisen.

3. Leiritoiminta järjestetään siten, että huolehditaan hygieniasta ja ryhmien välisestä väljyydestä.

4. Etätyö tai osittainen etätyö on mahdollista työtehtävissä, joissa se on tarkoituksenmukaista eikä haittaa seurakuntalaisten palvelemista.

 

Kannustamme jokaista ottamaan koronarokotteen, jotta seurakuntatoiminta on turvallista kaikille siihen osallistuville.

Kaikki edellä mainitut toimet tähtäävät siihen, että voimme toteuttaa suunnitellun toiminnan vaiheittain syksyn kuluessa ilman kokoavaa toimintaa rajoittavia toimenpiteitä.