Uutislistaukseen

Yleisötilaisuuksien maksimiyläraja nousee 50:aan

Lounais-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt päätöksen sallia aiempaa suuremmat yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset Satakunnan kuntien alueella. Ajalla 26.5.–8.6.2021 voi Satakunnan alueella järjestää sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään viisikymmentä (50) henkilöä.

Euran tilanne on vaikea ja kunta on leviämisvaiheessa. Raumalla viime viikon lopulla todetut uudet tapaukset herättävät huolen tilanteen uudesta pahenemisesta. Nakkila ja Kokemäki ovat vielä kiihtymisvaiheessa, mutta niiden tilanne on paranemassa. Mikäli tilanne vaatii paikallisesti tiukempia toimenpiteitä, voi kunta päättää näistä tartuntatautilain nojalla.

Alueellisen kokonaisarvion perusteella Satakunta on koronavirusepidemian perustasolla, joten kokoontumisrajoituksia voidaan edelleen lieventää hallitusti. Enintään viidenkymmenen henkilön kokoontumiset ovat mahdollisia edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta turvallisista etäisyyksistä ja hygieniajärjestelyistä.

Lisäksi on huomioitava tilakohtaiset henkilömäärärajoitukset. Myös maskisuosituksia on edelleen noudatettava.

Päätöksen mukainen määräys on voimassa ajalla 26.5.–8.6.2021.

Varsinais-Suomi on edelleen leviämisvaiheessa. Alueen kunnissa on yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten osalta voimassa kymmenen (10) henkilön kokoontumisrajoitus 31.5.2021 saakka.

26.5.2021 09.06