Uutislistaukseen

Seurakunnille uudet jakoperusteet ensi vuoden budjettiin

Porin seurakuntayhtymän seurakuntien välisen määrärahajakomallin uudistaminen on valmistelussa. Tavoitteena on päästä yhdenvertaisempaan jakomalliin.

Ensi vuodelle seurakuntien välistä määrärahanjakoa muutetaan lähemmäksi jäsenmääräistä jakoa viidesosan verran. Seurakunnittaiset määrärahojen muutokset vaihtelevat ensi vuoden budjetin osalta +54 000 ja -52 000 euron välillä huomioiden mainittu viidesosan muutos.

Kaiken kaikkiaan seurakuntayhtymän yksiköt joutuvat leikkaamaan ensi vuoden menoistaan keskimäärin 5,1 prosenttia. Rahallisesti leikkaustarve on yhteensä 664 000 euroa, joka koostuu muun muassa palkan- ja muista korotuksista sekä poistoista.

Palkankorotuksiin on laskettu yhden prosentin korotukset ja muihin kuin henkilöstömenoihin yhden prosentin korotukset.

Budjetit laaditaan jo vuodesta 2013 asti voimassa olleella puolentoista veroprosentilla. Oletuksena on samalla, että jäsenmäärä putoaisi kahdella prosentilla, mikä vähentäisi kirkollisverotuloja yhdellä prosentilla.

Investointeihin on ensi vuodelle varattu puolitoista miljoonaa euroa. Suurin yksittäinen investointi on Länsi-Porin kirkon peruskorjaus, mihin on varattu 0,8 miljoonaa euroa.

Kokouksen yhteydessä Jorma Hännikkälä teki Hanna Lindbergin kannattamana esityksen, jonka mukaan seurakuntayhtymän lähetysmäärärahoja pitäisi seuraavan viiden vuoden aikana korottaa kahdesta kolmeen prosenttiin. Kirkkoneuvosto kuitenkin tyrmäsi esityksen äänin 9-3 yhden äänestäessä tyhjää.

Porin yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi talousarvion laadintaohjeet kokouksessaan yksimielisesti. Tavoitteena on, että seurakuntayhtymä yltäisi ensi vuoden talousarviossa nollatulokseen.

Vuoden 2023 budjettia on tarkoitus työstää vuoden kuluttua 2,4 prosentin säästötavoitteen mukaisesti.

22.4.2021 11.43