Jumalanpalvelukset toteutetaan tällä hetkellä rajoituksin

25.2.2021: Satakunnan katsotaan siirtyneen koronaepidemian torjunnan suhteen tasolle kaksi, eli käyttöön otetaan tiukemmat rajoitukset. Suositusten mukaan julkisiin tilaisuuksiin voi osallistua Satakunnassa enintään 6 henkilöä, ml. jumalanpalvelukset sisätiloissa 

Jumalanpalveluksen toteuttamiseen voi osallistua enintään 6 henkilöä turvaväleistä ja hygieniasta huolehtien.  Jos tämä rajaus tekee jumalanpalveluksen viettämisestä läsnä olevan seurakunnan kanssa mahdotonta, se voi siirtyä niitä toteuttamaan ilman kirkkotilassa läsnä olevaa seurakuntaa.  Sunnuntaina tulee striimata tai lähettää ennakkoon videoitu jumalanpalvelus seurakunnan omien sähköisten viestintäkanavien kautta:

Facebookissa ovat

Teljän Facebook-sivuilla on myös nettihartaus joka päivä. ja lisäksi Teljän seurakunnan YouTube-kanavaLinkki avautuu uudessa välilehdessä sisältää paljon tallenteita tapahtumista.

Kirkkoporissa.fi-etusivulla on linkki, ”Hartauksia verkossa”, josta löytyvät suorina lähetyksinä Porin seurakuntien jumalanpalvelukset sekä tallenteita. Samasta linkistä löytyvät myös valtakunnallisen verkon jumalanpalvelukset.

Uutislistaukseen

Nykyiset koronarajoitukset voimassa 26. huhtikuuta asti

25.3.2021 10.42

Aluehallintovirasto on jatkanut nykyisten Satakuntaa koskevien koronarajoitusten voimassaoloaikaa aina 26. huhtikuuta saakka. Ohessa vielä nykyiset rajoitukset kertauksen vuoksi tiedoksi kaikille.

 

On myös huomattavaa, että näinä päivinä julkisuudessa esillä olleet liikkumisrajoitukset tulevat tässä vaiheessa koskemaan Uuttamaata ja Turkua.

 

 

         AVI:N PÄÄTÖS – TARTUNTATAUTILAKI 58 § 

 

Lounais-Suomen aluehallintovirasto on antanut 4.3.2021 Satakuntaa koskevia määräyksiä. 

 

Seurakuntia koskevat henkilörajoitukset 

Kokoontumisrajoitus 6 henkilöä koskee kertaluonteisia tapahtumia ja yleisötilaisuuksia. Tämän rajoituksen piirissä ovat muun muassa kirkolliset toimitukset. Toimitusten, erityisesti hautajaisten kohdalla, on edelleen syytä käyttää pastoraalista harkintaa. Rajoitus on edelleen voimassa 26. huhtikuuta asti. 

Torstaina 4. maaliskuuta annetut rajoitukset koskevat jatkuvaa ja säännöllistä toimintaa.  

*Säännöllisessä toiminnassa henkilörajoitus on 10 henkilöä sisätiloissa ja 50 henkilöä ulkotiloissa. 

*Mitään tilaa ei suljeta kokonaan, mutta toiminnan toteuttamisen ehtona on se, että osallistujien välistä lähikontaktia voidaan välttää. Lähikontakti tarkoittaa fyysistä kontaktia tai oleskelua kasvotusten tai samassa tilassa alle kahden metrin etäisyydellä yli 15 minuutin ajan. 

*Rajoitus ei koske vuonna 2008 tai myöhemmin syntyneitä lapsia. 

 

 

Kirjallinen suunnitelma 

Seurakuntien ja toimintayksiköiden tulee tehdä kirjallinen suunnitelma toiminnoista, joita toteutetaan seurakunnan toimitiloissa ja siitä, miten niissä tosiasiallisesti estetään ihmisten lähikontaktit. Keinot kontaktien välttämiseen seurakunnat saavat määritellä itse. 

Suunnitelma on pidettävä tiloissa esillä siten, että asiakkaat tai toimintaan osallistuvat näkevät sen. 

Valmiusryhmä: 

-Toimintayksiköt laativat kirjallisen suunnitelman käyttämiensä tilojen osalta. 

-Kiinteistöpalvelut laatii kirjallisen suunnitelman yhteisten tilojen käyttämisestä. 

-Suunnitelmapohja ohessa (LIITE).

 

Turun arkkihiippakunnan ohjeistus lasten ja nuorten toiminnasta pe 5.3.2021:  

 

 

Lasten toiminta 

Rajoitukset eivät koske vuonna 2008 tai sitä myöhemmin syntyneitä lapsia. Nämä toiminnot voivat jatkua, mutta niitä on järjestettävä harkiten. Lähikontaktia on hyvä pyrkiä välttämään. On hyvä myös miettiä, voidaanko seuraavien viikkojen aikana ryhmiä jakaa mahdollisimman pieniksi. Lasten turvallisen toiminnan ylläpitäminen on tällä hetkellä erittäin tärkeää ja työntekijöiden on hyvä pohtia innovatiivisia tapoja. 

 

Nuorten toiminta 

Nuorten tiloja voidaan pitää auki, jos tilojen koko ja muut olosuhteet mahdollistavat turvallisen olemisen. Tällöinkään ei voi ylittää 10 hengen rajaa. Kasvomaskien käytölle on vahva suositus. Lähikontaktien välttäminen on tämän toiminnan ehtona. Nuorten kohtaaminen ja turvallisen kohtaamisen mahdollistaminen on tällä hetkellä erittäin tärkeää.