Uutislistaukseen

Seurakuntayhtymälle uudet koronaohjeet

Yhtymän valmiusryhmä on keskiviikkona 2. joulukuuta päivittänyt yhtymän koronaohjeita sen jälkeen, kun tuomiokapituli julkisti oman ohjeistuksensa. Uudet ohjeet ovat voimassa 23.12.2020 saakka.

Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voi järjestää korkeintaan 20 henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, kun niissä noudatetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi. (AVI 2.12.2020)

 

Tuomiokapitulin ohjeistusta 1.12.2020:

Jumalanpalvelukset sisätiloissa 

 • Suositusten mukaan julkisiin tilaisuuksiin voi osallistua Satakunnassa enintään 20 henkilöä
 • Jumalanpalveluksen toteuttamiseen voi osallistua enintään 20 henkeä turvaväleistä ja hygieniasta huolehtien. 
 • Jos tämä rajaus tekee jumalanpalveluksen viettämisestä läsnä olevan seurakunnan kanssa mahdotonta, se voi siirtyä niitä toteuttamaan ilman kirkkotilassa läsnä olevaa seurakuntaa. 
 • Sunnuntaina tulee striimata tai lähettää ennakkoon videoitu jumalanpalvelus seurakunnan omien sähköisten viestintäkanavien kautta. 

  

Kirkolliset toimitukset 

 • Kirkollisissa toimituksissa suurin sallittu osallistujamäärä on Satakunnassa enintään 20 henkilöä. Tähän määrään eivät sisälly pappi, suntio ja kanttori. 
 • Jos tila on riittävän väljä, voidaan hautaan siunauksessa pastoraalisista syistä ylittää sallittu maksimimäärä, jotta vainajan kaikkein läheisimmät ihmiset pääsevät mukaan. Väkimäärät tulee kuitenkin pyrkiä aina pitämään mahdollisimman pieninä. 
 • Kotikasteita ei suositella. Kasteet on mahdollisuuksien mukaan pyrittävä järjestämään seurakuntien väljemmissä tiloissa. 
 • Seurakunnan työntekijöiden osallistumista kastekahveille tai muistotilaisuuksiin ei suositella. 
 • Kaikille osallistujille suositellaan vahvasti maskin käyttöä. 

  

Kirkkojen aukiolo 

 • Tuomiokapituli suosittelee, että kirkot pidetään auki yksityistä hiljentymistä varten. Työntekijät päivystävät kirkoissa mahdollisuuksien mukaan.
   

Ulkona järjestettävä toiminta 

  

 • Alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voi järjestää korkeintaan 20 henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, kun niissä noudatetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi.  

   
 • Lounais-Suomen aluehallintovirasto määrittää rajatun ulkotilan seuraavasti: 

  ”Rajattu ulkotila on järjestäjän määrittämä alue tai alueet, jossa tapahtuma järjestetään. Jos tapahtuma toteutetaan laajoilla alueilla ja ilman fyysistä rajausta, esimerkiksi aitaa, tapahtuman järjestäjä voi tehdä aluemäärityksen kartalla. Tapahtuman järjestäjän täytyy huolehtia, että turvavälejä ja muita hygienia- ja turvallisuusohjeita on mahdollista noudattaa tapahtuma-alueella.” 

    
 • Avilta on varmistettu, että yhtä tapahtumaa ei voida järjestää niin, että alue pilkottaisiin useampaan 20 henkilön osaan. Ulkona tapahtuvassa tilaisuudessa voi olla enimmillään 20 henkilöä. 

  

Muu toiminta ja tapahtumat 

 • Jumalanpalveluksia lukuun ottamatta seurakuntien kokoava toiminta ja aikuisten pienryhmätoiminta keskeytetään 23.12. asti. Tämä koskee myös sisätiloissa järjestettäviä Kauneimpia joululauluja sekä esimerkiksi jouluruokailuja. 
 • Muissa kertaluontoisissa yleisötilaisuuksissa noudatetaan Avin antamaa 20 henkilön rajaa viranomaisohjeistus huomioiden. 
 • Seurakuntatoimistot ja asiakaspalvelupisteet pidetään edelleen auki. Turvaohjeet on otettava huomioon. 
 • Kaikki sellainen, mikä voidaan toteuttaa etänä tai striimin tai videon välityksellä järkevästi ja kohtuullisesti, tulee perumisen sijasta toteuttaa sillä tavoin. Musiikkitilaisuuksien järjestämisessä netin välityksellä on syytä huomioida Teoston ohjeet ja varmistaa, että tarvittavat luvat ovat kunnossa. Kauneimpien joululaulujen osalta ohjeita saa Suomen Lähetysseuran sivuilta. 

  

Kasvatus 

 • Sairaanhoitopiiri on kannustanut kuntien nuorisotyötä toimimaan edelleen. Myös seurakuntien lasten ja nuorten (alle 20-vuotiaat) sisätiloissa tapahtuva pienryhmätoimintaa voidaan jatkaa turvaohjeet huomioiden. 
 • Kirkon kasvatus ja perheasiat (KKP) -sivulla on turvallisuuteen liittyviä UKK-vastauksia ja ohjeita seurakuntatyöhön liittyen. Seurakunnan turvallinen toiminta UKK ja tietopalstat (yleinen ja korona-aika).  

  

Työyhteisön käytännöt ja luottamuselinten kokoukset 

 • Työjärjestelyissä huomioidaan etätyömahdollisuus. Työyhteisön kokoukset ja palaverit tulee lähtökohtaisesti toteuttaa etäyhteyksin. 
 • Luottamuselinten etäkokoukset mahdollistava kirkkolain muutos etenee eduskunnassa, mutta ei ole vielä tullut voimaan. Kokoukset tulee siirtää, mikäli mahdollista. Kokoukset, joita ei voida siirtää, tulee järjestää mahdollisimman isossa tilassa. Turvaväleistä ja hygieniasta on huolehdittava. Kokoukset tulee pitää mahdollisimman lyhyinä, ja niissä on syytä käsitellä vain välttämättömät asiat. 

  

Yleistä 

Kirkko ei mene kiinni. Kirkko auttaa myös korona-aikana ja antaa niin henkistä, hengellistä kuin taloudellistakin apua. Rohkaisemme nostamaan seurakunnan viestinnässä seuraavia näkökulmia: 

 • Kirkot voidaan pitää auki hiljentymistä varten. 
 • Joulun ajan tapahtumia toteutetaan myös ulkona ja verkossa.  
 • Seurakuntien ruoka-apu jatkuu.  
 • Seurakuntien lapsi- ja nuorisotyö jatkuu lähikokoontumisina turvaohjeita noudattaen ja verkossa.  
 • Joulunpyhien toiminnasta viestitään, kun viranomaiset antavat uusia ohjeita. 

3.12.2020 08.43