Jumalanpalvelukset tällä hetkellä avoimia

Jumalanpalvelukset ovat avoimia. Kirkoissa noudatetaan turvavälejä ja ihmisten toivotaan noudattavan käsihygieniaa. 

Facebookissa ovat Keski-Porin, Teljän, Länsi-Porin, Meri-Porin ja Noormarkun jumalanpalvelukset ja Lavian (kirkkoporissa.fi/lavian-seurakunta) palvelukset nettiradiosta.

Lisäksi Teljän seurakunnan YouTube-kanava sisältää paljon tallenteita tapahtumista. Teljän Facebook-sivuilla on myös nettihartaus joka päivä.

Kirkkoporissa.fi-etusivulla on linkki, ”Hartauksia verkossa”, josta löytyvät suorina lähetyksinä Porin seurakuntien jumalanpalvelukset sekä tallenteita. Samasta linkistä löytyvät myös valtakunnallisen verkon jumalanpalvelukset.

Uutislistaukseen

Kirkon murros puhutti piispaehdokkaita Porin Puuvillassa

7.10.2020 10.29

Kirkko on voimakkaassa murroksessa ja eilen tiistaina Porin Puuvillassa kohdanneet Turun piispaksi pyrkivät kirkkoherrat Heikki Arikka, Kaisa Huhtala ja Jouni Lehikoinen sekä hiippakuntadekaani Mari Leppänen väittelivät keskenään kirkon tulevaisuuteen liittyvistä kysymyksistä.

Ehdokkailta kysyttiin muun muassa, mistä kirkko voisi talouden tasapainotuksen nimissä luopua ja mistä ei missään tapauksessa.

Jouni Lehikoinen nimesi turhat kiinteistöt kohteiksi, joista voitaisiin luopua samalla, kun kirkkojen monikäyttöisyyttä lisättäisiin. Ruohonjuuritason toiminnasta hän ei missään tapauksessa luopuisi.

Mari Leppänen ennakoi, että rakenteisin on pakko kajota, kiinteistömassaa tiivistettävä ja työntekijöitä vähennettävä pitkässä juoksussa. Kasvatuksesta ja diakoniatyöstä hän ei tinkisi.

Heikki Arikka arvioi vähennysten tapahtuvan pitkällä aikavälillä työntekijöistä ja kiinteistöistä. Sen sijaan seurakuntalaisten mahdollisuus päästä kotikirkkoon pitäisi aina turvata.

Kaisa Huhtala puolestaan korosti evankeliumin julistamisen tärkeyttä. Sen sijaan kiinteistöjen tarpeellisuutta olisi hänestä tarkasteltava seurakuntien koon mukaan ja kirkoista olisi tehtävä enemmän monikäyttöisiä toimintakeskuksia.

 

Avioliittokysymys ratkaistava

Yksi kysymys koski sukupuolineutraalia avioliittoa. Leppäsen mielestä piispojen on yhdessä haettava asiaan ratkaisua ja heiltä edellytetään asiassa johtajuutta. Arikka ilmoitti olevansa asiassa arkkipiispa Tapio Luoman linjoilla.

Huhtalan mukaan avioliitto on miehen ja naisen liitto, mutta että kirkossa on oltava tilaa myös niille, joilla on asiassa eri vakaumus. Hänkin peräsi kysymykseen yhteistä ratkaisua, koska nykyinen tilanne on kestämätön.

Myös Lehikoinen ilmoitti pitävänsä avioliittoa miehen ja naisen välisenä eikä kirkossa voi asian suhteen olla kahta kantaa. Samalla hän totesi, ettei avioliittokysymys ole kirkon tärkein ongelma.

Ehdokkaat olivat yhtä mieltä siitä, että pienten seurakuntien tilanne on hyvin haastava talouden realiteettien vuoksi. Samaten heidän ajatuskantansa olivat yhtenevät sen suhteen, että piispan olisi tuettava pieniä seurakuntia enemmän ja oltava niiden kanssa yhteydessä.

Turun piispan vaali järjestetään rovastikunnittain 5. marraskuuta. Mikäli kukaan ehdokkaista ei saa yli puolta annetuista äänistä, järjestetään toinen kierros kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä 3. joulukuuta.

Eläkkeelle jäävän piispa Kaarlo Kallialan seuraaja ottaa virkansa vastaan 1. helmikuuta.