Uutislistaukseen

Piispa Kalliala eläkkeelle ensi vuoden tammikuussa, haku virkaan käynnistymässä

13.5.2020 12.23

Piispa Kaarlo Kalliala on 6. toukokuuta ilmoittanut irtisanoutuvansa piispan virasta ja siirtyvänsä eläkkeelle.

Kalliala on toiminut Turun arkkihiippakunnan piispana vuodesta 2011. Hänet valittiin piispan virkaan Turun arkkihiippakunnan hiippakuntadekaanin virasta.

Piispa Kalliala luovuttaa piispan viran tunnukset messussa Turun tuomiokirkossa 31. tammikuuta 2021. Irtisanoutumisilmoituksen ajankohtaan on vaikuttanut tuomiokapitulissa käyty keskustelu siitä, miten piispanvaalin vaatimat toimenpiteet voidaan käynnistää ja toteuttaa koronavirusepidemiasta johtuvista poikkeusoloissa.

Vaali syksyllä

Piispan vaalin käynnistäminen edellyttää sitä, että seurakuntien kirkkovaltuustot ja seurakuntaneuvostot pääsevät valitsemaan maallikkovalitsijat. Tuomiokapituli ei ole pitänyt tarkoituksenmukaisena, että päätösvalta asiassa olisi siirtynyt kirkkoneuvostoille kirkkovaltuustojen sijaan.

Lisäksi tuomiokapituli on pitänyt tärkeänä, että piispan vaali järjestetään piispa Kallialan viranhoidon aikana ja uusi piispa aloittaa välittömästi nykyisen piispan virkasuhteen päättymisen jälkeen.

Tästä syystä Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on tänään keskiviikkona myöntänyt Kallialalle kahden kuukauden jatkoajanpiispan virassa siten, että hänen viranhoitonsa päättyy ensi vuoden tammikuun lopussa.

Piispan vaali käydään ensi syksynä. Ensimmäinen vaalipäivä on torstaina 5. marraskuuta. Jos kukaan ehdokkaista ei saa yli puolta annetuista äänistä, toinen vaalikierros käydään torstaina 3. joulukuuta.

Uusi piispa aloittaa virassaan 1. helmikuuta 2021.

Valitsijoita vajaat 600

Piispan vaalissa äänioikeutettuja ovat arkkihiippakunnan papit ja lehtorit, hiippakunnasta hiippakuntavaltuustoon valitut maallikkojäsenet, kirkolliskokoukseen valitut maallikkoedustajat ja kirkkohallitukseen valittu maallikkojäsen, hiippakunnan seurakuntien maallikkovalitsijat sekä tuomiokapitulin lakimiesasessori ja maallikkojäsen.

Arkkihiippakunnassa on äänivaltaisia pappeja ja lehtoreita 1. huhtikuuta tilanteen perusteella yhteensä 596. Maallikkojäseniä valitaan yhtä monta. Kirkkovaltuustot ja seurakuntaneuvostot valitsevat maallikkovalitsijat heinäkun alkuun mennessä.

Piispan vaalin ehdokasasettelu alkaa 6. heinäkuuta ja päättyy 7. syyskuuta. Oikeus asettaa ehdokas piispanvaalissa on valitsijayhdistyksellä, jonka muodostaa vähintään 30 tässä vaalissa äänioikeutettua henkilöä.

Kahden piispan arkkihiippakunta

Turun arkkihiippakunnan piispa tukee ja ohjaa papistoa sekä edistää seurakuntien toimintaa. Hän johtaa hiippakunnan toimintaa työtovereinaan tuomiokapitulin henkilökunta ja hallintoa tuomiokapitulin istunnon puheenjohtajana.

Piispa on myös piispainkokouksen ja kirkolliskokouksen jäsen. Hän on hiippakuntansa hengellinen johtaja ja osallistuu hiippakuntansa alueella yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Piispan tehtävään kuuluu myös yhteistyö alueen viranomaisten ja muiden toimijoiden kanssa. Arkkihiippakunnassa on kaksi piispaa. Piispallinen vastuu ja piispan tehtävät jakautuvat arkkipiispan ja piispan kesken.

Kirkolliskokouksen päätöksen mukaisesti piispan ensisijaiseen vastuualueeseen kuuluu 42 arkkihiippakunnan seurakuntaa Paimion, Nousiaisten, Ala-Satakunnan ja Porin rovastikunnissa. Arkkipiispan vastuualueeseen kuuluuTurun ja Kaarinan seurakuntayhtymän alueen yhdeksän seurakuntaa.