Jumalanpalvelukset tällä hetkellä avoimia

Jumalanpalvelukset ovat avoimia. Kirkoissa noudatetaan turvavälejä ja ihmisten toivotaan noudattavan käsihygieniaa. 

Facebookissa ovat Keski-Porin, Teljän, Länsi-Porin, Meri-Porin ja Noormarkun jumalanpalvelukset ja Lavian (kirkkoporissa.fi/lavian-seurakunta) palvelukset nettiradiosta.

Lisäksi Teljän seurakunnan YouTube-kanava sisältää paljon tallenteita tapahtumista. Teljän Facebook-sivuilla on myös nettihartaus joka päivä.

Kirkkoporissa.fi-etusivulla on linkki, ”Hartauksia verkossa”, josta löytyvät suorina lähetyksinä Porin seurakuntien jumalanpalvelukset sekä tallenteita. Samasta linkistä löytyvät myös valtakunnallisen verkon jumalanpalvelukset.

Uutislistaukseen

Rippikoulut toteutetaan tänä kesänä – tavalla tai toisella

8.5.2020 11.11

Kesätoimintojen ja rippikoulujen järjestäminen ovat aiheuttaneet paljon kysymyksiä perheissä. Uutiseen on koottu yleisten ohjeistusten pohjalta tietoa rippikoululeireistä. 

Yleisiä ohjeistuksia tullaan miettimään niiden paikalliseen muotoon, jota Porin ev.lut. seurakuntayhtymän seurakunnissa tullaan noudattamaan.

Poikkeusoloissa seurakunnat noudattavat viranomaisten, kirkkohallituksen ja tuomiokapitulin ohjeistuksia ja suosituksia. Kesätoimintojen ja rippikoulujen järjestäminen ovat aiheuttaneet paljon kysymyksiä perheissä. Alle on koottu yleisten ohjeistusten pohjalta tietoa rippikoululeireistä.

Rippikoulut toteutetaan tänä kesänä – tavalla tai toisella

Valtioneuvoston linjaus sallii enintään 50 hengen kokoontumiset kesäkuun 1.päivästä alkaen. Myös rippikoululeirejä voidaan alkaa pitämään tietyin rajoituksin. Yleinen suositus on, että yön yli kestävä leiritoiminta alkaisi vasta juhannuksen jälkeen.

Rippikouluryhmien koko on jäätävä alle 50 hengen, ja tähän määrään on sisällyttävä leirin henkilökunta, isoset sekä leiriläiset. On myös varmistettava, että eri leiriryhmät pystyvät toimimaan omissa oloissaan, toisiaan kohtaamatta. Perheiden vierailuja leirin aikana ei voida toteuttaa. Yksittäisistä tapaamisista sovitaan tapauskohtaisesti.

Koronaepidemia jatkunee loppuvuoden ajan. Kokoava toiminta sisältää aina koronaviruksen leviämisen riskin. Leireillä onkin huomioitava hyvä käsihygienia ja turvavälit. Mikäli leirille osallistuvalla henkilöllä on ylähengitystieinfektio, on osallistumisesta oltava yhteydessä lääkäriin.

Mikäli riskiryhmään kuuluva nuori ei voi osallistua rippikoulun leirijaksolle, on hänelle järjestettävä mahdollisuus osallistua muulla tavoin, esimerkiksi päivärippikouluun tai etärippikouluun.

Kokoontumisrajoituksiin liittyvän linjauksen vuoksi tavanomaisten konfirmaatioiden järjestäminen ei toistaiseksi ole mahdollista. Konfirmaatioiden järjestämisen osalta tulee noudattaa jumalanpalveluselämästä annettuja yleisiä ohjeita.

Yleisiä ohjeistuksia tullaan miettimään niiden paikalliseen muotoon, jota Porin ev.lut. seurakuntayhtymän seurakunnissa tullaan noudattamaan. Porin seurakunnissa odotetaan aluehallintoviraston (AVI) ohjeistuksia.

 

Aiheesta lisää Suomen ev.lut. kirkon sivuilla:

Aiheesa lisää Turun arkkihiippakunnan sivuilla: