Jumalanpalvelukset toteutetaan tällä hetkellä rajoituksin

25.2.2021: Satakunnan katsotaan siirtyneen koronaepidemian torjunnan suhteen tasolle kaksi, eli käyttöön otetaan tiukemmat rajoitukset. Suositusten mukaan julkisiin tilaisuuksiin voi osallistua Satakunnassa enintään 6 henkilöä, ml. jumalanpalvelukset sisätiloissa 

Jumalanpalveluksen toteuttamiseen voi osallistua enintään 6 henkilöä turvaväleistä ja hygieniasta huolehtien.  Jos tämä rajaus tekee jumalanpalveluksen viettämisestä läsnä olevan seurakunnan kanssa mahdotonta, se voi siirtyä niitä toteuttamaan ilman kirkkotilassa läsnä olevaa seurakuntaa.  Sunnuntaina tulee striimata tai lähettää ennakkoon videoitu jumalanpalvelus seurakunnan omien sähköisten viestintäkanavien kautta:

Facebookissa ovat

Teljän Facebook-sivuilla on myös nettihartaus joka päivä. ja lisäksi Teljän seurakunnan YouTube-kanavaLinkki avautuu uudessa välilehdessä sisältää paljon tallenteita tapahtumista.

Kirkkoporissa.fi-etusivulla on linkki, ”Hartauksia verkossa”, josta löytyvät suorina lähetyksinä Porin seurakuntien jumalanpalvelukset sekä tallenteita. Samasta linkistä löytyvät myös valtakunnallisen verkon jumalanpalvelukset.

Uutislistaukseen

Arkkihiippakunta: Lomautukset viimeinen vaihtoehto

24.3.2020 15.20

Kirkkoa tarvitaan nyt ja kirkolla on myös lakisääteinen velvollisuus henkiseen huoltoon poikkeusoloissa, arkkihiippakunta muistuttaa. Arkkihiippakunnan seurakuntia kehotetaan nyt organisoimaan työtä uudelleen. Muuttuneessa tilanteessa on tarpeen arvioida, mihin seurakuntien työntekijöitä poikkeusoloissa erityisesti tarvitaan.

Turun arkkihiippakunnan mukaan todennäköistä, että työntekijöitä joudutaan myös liikuttamaan yli seurakuntarajojen, kun tilanne vaikeutuu. Työn uudelleen organisointi vaati johtajuutta, luovuutta ja luottamusta työyhteisössä.

Työnantaja voi työnjohto- ja valvontaoikeutensa perusteella määrätä paikasta, jossa työ- ja virkatehtävät suoritetaan, ellei työsopimuksessa ole rajoitettu tätä työnantajan oikeutta. Työnantaja voi myös yksipuolisesti tehdä töiden asianmukaisen järjestelyn kannalta tarpeellisia muutoksia tehtäviin sekä järjestellä työtehtäviä ja työaikoja siten, että työt tulevat tehdyksi myös muuttuneissa olosuhteissa.

Selvää on, että talouden taantuma tulee aikanaan aiheuttamaan selvän tulojen alenemisen seurakuntatalouksille. Seurakunnat ovat myös lähtökohdiltaan erilaisissa tilanteissa.

Seurakunnat eivät kuitenkaan kohtaa akuuttia kassakriisiä koronaviruksen vuoksi, vaan taloudelliset haasteet syvenevät vasta myöhemmin. Siksi seurakuntia rohkaistaan tässä kriisitilanteessa turvaamaan kirkon henkilöstön toimeentulo ja kantamaan tilanteessa yhteiskuntavastuuta.

Lomauttamisen tulee tässä kohdin olla viimeinen vaihtoehto. Tavoitteena on nyt tukea ihmisiä kriisitilanteessa sekä suomalaisen yhteiskunnan hyvinvointia.

Kirkon työmarkkinalaitos on käynyt kirkon pääsopijajärjestöjen kanssa keskusteluja seurakuntien paineista lomauttaa työntekijöitään toimintojen keskeyttämisen vuoksi. KiT kiinnittää seurakuntien huomiota siihen, että poikkeusoloista huolimatta kirkon virka-ja työehtosopimukset on voimassa ja niitä on noudatettava.

Lomautukset tulisi KiT:n näkemyksen mukaan pyrkiä pitämään mahdollisimman vähissä. Niiden sijasta tulisi voida joustavasti sopia viranhaltijoiden tai työntekijöiden tehtävien muokkaamisesta.

Lisäksi voidaan käyttää vuosilomia, lomarahavapaita, työaikakorvauksia tai työaikapankkivapaita tai hakemuksesta myöntää virka-/työvapaita siten kuin kirkon virka ja työehtosopimuksista niistä määrätään.

Jos lomauttaminen on kuitenkin tarpeen, kirkon yhteistoimintasopimusta ja sen tuta-menettelyä koskevia määräaikoja on noudatettava. Jos viranhaltijat/työntekijät haluavat olla poissa henkilökohtaisista syistä esimerkiksi lapsen hoitaminen kotona koulujen sulkemisen vuoksi ja anovat virka-/työvapaata, olisi menettelyjen oltava mahdollisimman yhdenmukaisia.