Jumalanpalvelukset tällä hetkellä avoimia

Jumalanpalvelukset ovat avoimia. Kirkoissa noudatetaan turvavälejä ja ihmisten toivotaan noudattavan käsihygieniaa. 

Facebookissa ovat Keski-Porin, Teljän, Länsi-Porin, Meri-Porin ja Noormarkun jumalanpalvelukset ja Lavian (kirkkoporissa.fi/lavian-seurakunta) palvelukset nettiradiosta.

Lisäksi Teljän seurakunnan YouTube-kanava sisältää paljon tallenteita tapahtumista. Teljän Facebook-sivuilla on myös nettihartaus joka päivä.

Kirkkoporissa.fi-etusivulla on linkki, ”Hartauksia verkossa”, josta löytyvät suorina lähetyksinä Porin seurakuntien jumalanpalvelukset sekä tallenteita. Samasta linkistä löytyvät myös valtakunnallisen verkon jumalanpalvelukset.

Uutislistaukseen

Kirkolla on tärkeä tehtävä poikkeusoloissa

17.3.2020 20.45

Seurakunnissa on viime päivinä jouduttu organisoimaan työtä uudelleen. On jouduttu viestimään siitä, että monet erilaiset seurakunnan kokoontumiset on siirretty tai peruttu. Seurakunnissa on haluttu ottaa vakavasti viesti siitä, että kaikkien meidän on yhdessä suojeltava erityisesti heikommassa asemassa olevia.

Nyt on tärkeää, että seurakunnat viestivät siitä, mitä kirkko poikkeusoloissa tekee. 

 

Jumalanpalvelusten striimaukset

Jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset ovat kirkon hengellisen elämän ytimessä. Piispat ovat yhdessä sopineet, että jumalanpalvelukset pidetään sanajumalanpalveluksina. Jumalanpalvelus toteutetaan seurakunnan pääkirkossa siten, että paikalla ovat vain jumalanpalveluksen toimittajat. 

Piispat ohjeistivat, että jumalanpalvelukset striimataan ja lähetetään internetissä kussakin seurakunnassa käytettävissä olevin keinoin. Myös Porin ev.lut. seurakuntayhtymässä turvaudutaan striimaamiseen lähes jokaisessa seurakunnassa.

Käytettävissä olevin keinoin tarkoittaa, että striimaamiseen rohkaistaan, mutta se toteutetaan paikalliset olosuhteet ja resurssit huomioon ottaen. Tukeudutaan tässä myös radio- ja tv-jumalanpalveluksiin, tuomiokirkon virtuaalikirkkoon sekä muiden seurakuntien striimattuihin jumalanpalveluksiin lähialueella. Tällöin jumalanpalveluksessa tulee huomioida laajemmin alueen asukkaat.

 

Hautaan siunaamiset 

Piispat ohjeistivat 16.3.2020, että kirkolliset toimitukset hoidetaan poikkeusjärjestelyin. Yhdessä perheiden ja omaisten kanssa sopien kirkollisissa toimituksissa voi olla paikalla enintään 10 ihmistä. Haudalla tapahtuvaa siunaamista myös suositaan. Kun hautaansiunaamistilaisuudetkin ovat nyt näin pieniä, voidaan harkita myös sitä, että muistotilaisuus järjestetään suurempana tilaisuutena myöhemmin koronatilanteen rauhoituttua. 

Kirkko sitoutuu yhdessä muiden toimijoiden kanssa siihen, että kaikin tavoin edistämme ihmisten turvallisuutta. Siksi kaikkia yli kymmenen hengen tilaisuuksia pyritään välttämään. Hautausten osalta tilanne voi muodostua hyvin vaikeaksi ja tilanne edellyttää pastoraalista johtamista.

Hautaan siunaamisen järjestelyitä ohjaa siis hallituksen päätös julkisten kokoontumisten osallistujamäärän rajaamisesta kymmeneen henkilöön. Seurakunnan on varmistettava, että järjestelyistä vastaavat omaiset ovat tietoisia tästä rajoituksesta ja aloittavat suunnittelun tältä pohjalta.

Riskiryhmiin kuuluvien, sairaiden ja ulkomailta äskettäin palanneiden ei tule osallistua siunaustilaisuuteen. Kanttoria, suntiota ja pappia ei tarvitse sisällyttää kymmenen hengen kiintiöön. Sen sijaan esimerkiksi valokuvaaja, ulkopuoliset kantajat ja esiintyvät muusikot kuuluvat kiintiöön.

Arkkuhautauksessa ensisijainen siunaamispaikka on haudalla

Tuhkauksessa ensisijainen toimintatapa on toimittaa arkussa olevan vainajan siunaus ennen tuhkausta. Piispainkokouksen antaman ohjeen mukaan tuhkaamisen jälkeen tapahtuvalle siunaukselle vaaditaan erityisen painavat perusteet.

Hautaan siunaamisen pitkittäminen on ongelmallista, joten sitä ei suosita.

Sekä arkkuhautauksen että tuhkauksen kohdalla on syytä rohkaista järjestämään muistotilaisuus poikkeusolojen päätyttyä. Muistotilaisuuden yhteydessä voidaan pitää uurnanlasku tai rukoushetki haudalla.

Mikäli omaiset päätyvät kuitenkin järjestämään muistotilaisuuden kymmenen hengen rajoituksen puitteissa välittömästi siunauksen jälkeen, seurakunta voi harkintansa mukaan tarjota tilojaan heidän käyttöönsä.

Valtioneuvoston ohjeistus sekä AVI:n antama määräys koskee kaikkia yli kymmenen hengen tilaisuuksia sisä- ja ulkotiloissa. Sisällä kirkossa ja ulkona tapahtuvat hautaukset rinnastuvat näin toisiinsa.

Suoratoisto on mahdollista myös striimauksissa. Tärkeintä on kaikissa tilanteissa miettiä yhdessä omaisten kanssa, kuinka lievittää niiden ihmisten lisäahdistusta, jotka surun keskellä joutuvat jäämään pois siunaustilaisuudesta. 

 

Muut toimitukset

Toimitukset hoidetaan niin, että ihmisten turvallisuus on ensisijainen asia. On syytä harkita toimituksen siirtämistä.

Vaikka kotikaste ei juridisesti katsottuna ole julkinen tilaisuus, on siinä syytä noudattaa samoja periaatteita kuin muissa tilaisuuksissa. Kasteiden kohdalla voidaan menetellä siten, että lapsi rekisteröidään kolmen kuukauden kuluessa väestötietojärjestelmään ja kaste toimitetaan myöhemmin.

On tärkeää, että toimitusten yhteydessä huolehditaan niin seurakuntalaisten kuin seurakunnan työntekijöiden turvallisuudesta.