Jumalanpalvelukset tällä hetkellä avoimia

Jumalanpalvelukset ovat avoimia. Kirkoissa noudatetaan turvavälejä ja ihmisten toivotaan noudattavan käsihygieniaa. 

Facebookissa ovat Keski-Porin, Teljän, Länsi-Porin, Meri-Porin ja Noormarkun jumalanpalvelukset ja Lavian (kirkkoporissa.fi/lavian-seurakunta) palvelukset nettiradiosta.

Lisäksi Teljän seurakunnan YouTube-kanava sisältää paljon tallenteita tapahtumista. Teljän Facebook-sivuilla on myös nettihartaus joka päivä.

Kirkkoporissa.fi-etusivulla on linkki, ”Hartauksia verkossa”, josta löytyvät suorina lähetyksinä Porin seurakuntien jumalanpalvelukset sekä tallenteita. Samasta linkistä löytyvät myös valtakunnallisen verkon jumalanpalvelukset.

Uutislistaukseen

Seurakuntayhtymä poikkeusjärjestelyihin koronan takia

13.3.2020 11.24

Valtioneuvosto ja kirkkohallitus ovat päivittäneet ohjeitaan koronatilanteesta.

Yhteisen hyvän edistämiseksi ja epidemian hidastamiseksi Kirkkohallituksen ohjeiden pohjalta Porin ev.lut. seurakuntayhtymän johtoryhmä on pitänyt aamulla kokouksen ja linjannut seuraavia asioita:

 • Jumalanpalveluksia jatketaan normaalisti – kiinnitetään erityistä huomiota toimittajien käsihygieniaan.
  • Seurakunnat voivat tehdä omia linjauksia esimerkiksi siinä, järjestetäänkö ehtoollismessu vai pelkkä sanajumalanpalvelus. Ehtoollispikarien suhteen on noudatettava erityistä tarkkuutta ja kaikkien on osaltaan huolehdittava käsihygieniasta.
  • Toimitusten yhteydessä voidaan todeta, että Jumalan rakkaus ja siunaus ovat totta myös ilman ehtoollista.
 • Sanajumalanpalveluksen toimittaminen ilman pappia.
  • toimitaan aikaisemman infektio-ohjeistuksen mukaan.
 • Muut toimitukset.
  •  muistotilaisuuksiin osallistumiset harkintaan.
  • papiston ja diakonian viranhaltijoiden tulee huolehtia sielunhoidosta kaikissa tilanteissa.
 • Muut tilaisuudet, jotka eivät ole välttämättömiä.
  • kaikki kuorotoiminta, piirit, päiväkerhot, varhaisnuorten kerhot, syntymäpäiväkäynnit, vanhusten ja pienten lasten sekä rippikoulukokoontumiset perutaan viimeistään maanantaista 16.3. alkaen.
  • diakoniatyön henkilökohtaiset kohtaamiset pyritään minimoimaan – kohtaamiset ensisijaisesti puhelimitse. Avovastaanotot ja kotikäynnit perutaan viimeistään maanantaista 16.3. alkaen.
  • seurakuntatoimistot jatkavat aukioloa normaalisti. Ihmisten liikkumista toimistotiloissa rajoitetaan. Nuorisotyön rooli kokoavan toiminnan osalta päättyy, mutta sitä pyritään jatkamaan verkossa. Yksilökohtaamisia tulisi mahdollistaa.
 • Hallinto- ja viralliset kokoontumiset.
  • aluerekisterikeskus- ja rovastikuntakokoukset peruutetaan
  • johtoryhmä jatkaa kokoontumisiaan ja ottaa koordinoivan roolin
  • yhteisen kirkkoneuvoston kokous siirretään väljempään tilaan seurakuntakeskukseen
 • Johtoryhmä muodostaa koronan valvonta- ja seurantaryhmän seuraavista henkilöistä: johtoryhmän sihteeri Mika Piittala seuraa kaikkia kirkkohallituksen, tuomiokapitulin ja muita ohjeistuksia, sekä on yhteydessä paikallisiin terveysviranomaisiin, YSK:in päällikkö Jari Suvila on vastuussa erityisalueiden osalta, viestintäpäällikkö Matti Kuhna vastaa kriisiviestinnästä, ja YKN:n puheenjohtaja Heimo Hietanen toimii ryhmän puheenjohtajana.
 • Suojavälineiden saatavuutta ja käyttöä selvittää HTH-päällikkö Eeva Uusimäki työterveyshuollon kanssa.
 • Toimimme THL:n ohjeistusten mukaan. Tärkeintä on, että koronalle mahdollisesti altistuneet ja oireiset työntekijät eivät tule töihin vaan ottavat yhteyttä Satasairaalaan, omaan terveyskeskukseen tai työterveyshuoltoon puhelimitse. Satasairaalassa ja terveyskeskuksissa saa infektiohoitajan kiinni ja häneltä saa ohjeet jatkotoimien suhteen.
 • Poissaolosta ilmoitetaan esimiehelle puhelimitse.
 • Kela voi maksaa tartuntatautipäivärahaa, kun työntekijä on määrätty olemaan poissa työstään jonkin tartuntataudin, esimerkiksi koronaviruksen, leviämisen estämiseksi. Alle 16-vuotiaan huoltajalla on oikeus tartuntatautipäivärahaan, jos lapsi on määrätty karanteeniin ja huoltaja ei siksi voi tehdä työtä. https://www.kela.fi/ajankohtaista-tyonantajat/-/asset_publisher/Y8xAYtXxE3Kt/content/tartuntatautipaivaraha-korvaa-ansionmenetyksen-karanteenin-aikana
 • Hallintoviraston (os. Hallituskatu 9b) toinen kerros suljetaan ns. puhtaaksi alueeksi muilta kuin seurakuntayhtymän työntekijöiltä.
 • Nyt voimaan tulevat poikkeusjärjestelyt ovat näillä näkymin voimassa toukokuun loppuun saakka.
 • Maanantaina linjataan ja päivitetään tilannetta tuolloisista lähtökohdista käsin.

 

Kirkon tehtävä on tässä tilanteessa tukea ihmisten hengellistä ja henkistä hyvinvointia.

Realistisella, rauhoittavalla ja kirkon sanomasta nousevalla viestinnällä on tässä tilanteessa erityinen merkitys.