Jumalanpalvelukset tällä hetkellä avoimia

Jumalanpalvelukset ovat avoimia. Kirkoissa noudatetaan turvavälejä ja ihmisten toivotaan noudattavan käsihygieniaa. 

Facebookissa ovat Keski-Porin, Teljän, Länsi-Porin, Meri-Porin ja Noormarkun jumalanpalvelukset ja Lavian (kirkkoporissa.fi/lavian-seurakunta) palvelukset nettiradiosta.

Lisäksi Teljän seurakunnan YouTube-kanava sisältää paljon tallenteita tapahtumista. Teljän Facebook-sivuilla on myös nettihartaus joka päivä.

Kirkkoporissa.fi-etusivulla on linkki, ”Hartauksia verkossa”, josta löytyvät suorina lähetyksinä Porin seurakuntien jumalanpalvelukset sekä tallenteita. Samasta linkistä löytyvät myös valtakunnallisen verkon jumalanpalvelukset.

Uutislistaukseen

Kirkko rajoittaa tilaisuuksiaan koronan takia

12.3.2020 17.14

Valtioneuvosto on tänään antanut ohjeet koronavirusepidemian torjuntaan. Näiden ohjeiden noudattamisen lisäksi kirkkohallitus kehottaa hiippakuntia ja seurakuntia harkitsemaan vakavasti seuraavia toimenpiteitä:

 • Luopumaan seurakunnan kaikista kokoontumisista, jotka eivät ole välttämättömiä seurakunnan lakisääteisten tehtävien hoitamisen kannalta.
 • Lieventämään yksinäisyyttä ja muita kielteisiä ilmiöitä, jotka seuraavat avointen kokoontumisten vähentämisestä.
 • Välttämään matkustamista. Tämä koskee matkoja ulkomailla ja kotimaassa sekä työmatkoja.
 • Suosimaan kokouksissa ja tapaamisissa etäyhteyksien käyttöä.
 • Suosimaan etätyötä niissä tehtävissä, joissa se on mahdollista.
 • Kehittämään väyliä olla yhteydessä ihmisiin sähköisesti.
 • Muuttamaan työntekijöiden toiminnan painopisteitä vastaamaan tarpeita. Tässä tulee ottaa huomioon työn muuttaminen mahdollisten karanteenien ajaksi.
 • Kiinnittämään huomiota viestintänsä sisältöihin ja muotoihin. Koronavirusviestintä on useissa tapauksissa kriisiviestintää, jossa tukeudutaan kirkon kriisiviestintämalliin.
 • Siirtämään mahdollisesti toiminnan rajaamisesta vapautuvia resursseja Kirkon keskusteluapuun.
 • Luomaan toimintamallit muualla kuin seurakunnan omissa tiloissa suoritettavaan työhön.

Seurakuntien tulee varautua hoitamaan tehtäväänsä kaikissa olosuhteissa. Tuomiokapituli valvoo hiippakunnan seurakuntien ja seurakuntayhtymien varautumista. (KL 25 luku 15 a §)

Seurakunnan perustehtävän hoitamisen kannalta keskeisessä roolissa ovat jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset. Kirkkojärjestystä ja kirkkokäsikirjaa mahdollisesti täydentävät ohjeet antaa tuomiokapituli (KL 4 luku 2 §) tai, tilanteen niin vaatiessa, terveysviranomaiset. Ohjeet voivat koskea jumalanpalveluksen aikaa, paikkaa, avoimuutta tai muita kirkkojärjestyksessä määriteltyjä asioita.

Koronavirusvarautumisen yhteydessä on mielekästä tehdä yhteistyötä lähiseurakuntien kesken ja hiippakunnallisesti.

Aiemmassa koronavirusta koskevassa yleiskirjeessä mainitut varautumisen periaatteet ovat yhä voimassa:

 • Terveysviranomaiset johtavat varautumista. Näiden ohjeita ja viestejä tulee seurata jatkuvasti.
 • Terveysviranomaisten kanssa tehdään aktiivista yhteistyötä.
 • Oman toiminnan jatkuvuus tulee turvata.
 • Oman toiminnan ja tilojen tulee olla turvallisia. Riskiryhmiin on kiinnitettävä erityistä huomiota.
 • Oman toiminnan sisältöjä tulee muuttaa vastaamaan tarpeita.
 • Viestintään tulee kiinnittää erityistä huomiota.
 • Jumalanpalvelus ja koronavirus: ohjeita

 

https://sakasti.fi/kriisit-ja-varautuminen/nain-varaudut/koronavirus/