Uutislistaukseen

Nollatulos tähtäimessä kehystavoitteessa

12.2.2020 19.28

Porin yhteinen kirkkoneuvosto on asettanut talousarvion kehystavoitteeksi talouden tasapainottamisen vuosien 2021 ja 2022 aikana siten, että tilikaudelta 2022 saavutettaisiin nollatulos.

Mikäli talous tasapainotettaisiin jo ensi vuodelle nollatulokseksi, talousarvion nettomenoja olisi vähennettävä noin kolme prosenttia, mikä tarkoittaisi noin 470 000 euroa, minkä lisäksi mukaan olisi luettava myös tulevat palkankorotukset sekä muut kiinteiden kulujen korotukset.

Talouden tasapainottaminen edes vuodelle 2022 edellyttää voimakasta nettomenojen vähennystä. Mikäli korjaavia toimenpiteitä ei lainkaan tehtäisi, tilikauden tulos heikkenisi jyrkästi ja olisi vuonna 2030 noin 4,5 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Samalla alijäämäisyys kuluttaisi säästörahavarat loppuun.