Uutislistaukseen

Kirkolliskokousvaalit järjestetään tänään

11.2.2020 13.34

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokousvaalit ja hiippakuntavaltuustojen vaalit järjestetään tänään 11. helmikuuta.

Kirkon viestintä tiedottaa kirkolliskokousvaalien alustavista tuloksista huomenna keskiviikkona alkaen tiedotteilla, evl.fi/plus- sekä Ehdokasgalleria-verkkosivustoilla. Hiippakuntavaltuustovaalien tuloksista kertovat hiippakuntien tuomiokapitulit.

Kirkolliskokous on kirkon ylin päätöksentekoelin, joka käsittelee kirkon oppia ja työtä sekä kirkon lainsäädäntöä, hallintoa ja taloutta. Kirkolliskokoukseen valitaan 96 edustajaa, joista 32 on pappeja ja 64 maallikoita.

Kirkolliskokouksen edustajapaikkojen jakautuminen hiippakuntien kesken perustuu hiippakuntien seurakuntien jäsenmääriin.

Hiippakuntavaltuustot linjaavat kirkon työtä hiippakunnan tasolla.

Äänioikeus vaaleissa on seurakuntien luottamushenkilöillä ja hiippakuntien papeilla. Maallikkojäsenten ja -edustajien vaaleissa ovat äänioikeutettuja kirkkovaltuuston tai seurakuntayhtymässä seurakuntaneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston maallikkojäsenet. Pappisjäsenten ja –edustajien vaaleissa ovat äänioikeutettuja hiippakunnan papit.

Uuden kirkolliskokouksen ja hiippakuntavaltuuston toimikausi on neljä vuotta, 1.5.2020–30.4.2024.