Kokoomusryhmältä evästyksiä yhtymän taloudenpitoon ja toimintaan

9.12.2019 13.10

Porin yhteisen kirkkovaltuuston kokoomusryhmä on osaltaan hyväksynyt seurakuntayhtymän budjetin, mutta omilla reunahuomautuksillaan.

Ryhmän mukaan toiminta ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset tehtävien hoitamiseen turvataan. Kirkon perustehtävistä on pidettävä huolta.

Erityisen tärkeänä ryhmä pitää kiinteistöstrategian ja kiinteistöistä luopumisen strategian luomista, koska tiukan talouden aikana seiniin satsaaminen tuntuu jopa väärältä.

Samoin investointeja on tarkasteltava kiireellisyysperiaatteella. Henkilöstöstrategia on päivitettävä.

Ryhmän mielestä myös yhtymän julkisuuskuvaan pitäisi satsata nykyistä enemmän ja jakaa informaatiota muun muassa siitä, mihin kirkollisverovaroja käytetään ja mitä kaikkea seurakuntalaiset saavat verovarojensa vastikkeeksi.

Hyvin suurta huolta kokoomuslaiset kantavat diakonia-, lapsi- ja nuorisotyön resursseista ja siksi näiden työalojen toiminnoista pitäisi huolehtia kaikissa olosuhteissa.

Kokoomusryhmä antoi reunahuomautukset tiedoksi valtuuston budjettikokouksessa viime keskiviikkona.

« Uutislistaukseen