Uutislistaukseen

Kirkolliskokous myönsi hiilineutraaliuden edistämiseen erillishankerahaa

Kirkolliskokous hyväksyi torstaiaamuna keskusrahaston talousarvion vuodelle 2020 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2020–2022.

Kirkon energia- ja ilmastostrategian, Hiilineutraali kirkko 2030Linkki avautuu uudessa välilehdessä, edistämiseen budjetoitiin 215 000 euroa vuodelle 2020.

Käynnistettävä erillishanke toteuttaa kirkkohallituksen täysistunnon helmikuussa 2019 hyväksymää kirkon energia- ja ilmastostrategiaa: kirkko haluaa olla hiilineutraali 2030, ja strategiasta on tavoitteena tehdä todellisuutta kirkon ja sen seurakuntien elämässä.

Hankkeessa muun muassa kartoitetaan seurakuntien metsäomaisuus sekä sen toimiminen hiilinieluna ja -varastona ja luodaan metsiin liittyviä toimintaohjeita. Lisäksi selvitetään seurakuntien kiinteistöjen energiamuodot ja tämänhetkisten hiilipäästöjen määrä.

Seurakunnille annetaan energianeuvontaa, ja fossiilista energiaa käyttäviä seurakuntia tuetaan siirtymisessä fossiilittomiin energialähteisiin. Vuoden 2021 mahdollisen määrärahan suuruudesta päätetään normaalisti talousarviokäsittelyn yhteydessä ensi vuoden syksyllä. 

Pyhiinvaelluksille koordinaatiorahaa

Kirkolliskokous myönsi 40 000 euron määrärahan vuosille 2020–2022 pyhiinvaelluskoordinaattorin palkkaamiseksi. Pyhiinvaelluskoordinaattori kehittää pyhiinvaellustoimintaa ja koordinoi pyhiinvaelluskeskushanketta. Tarve on syntynyt kasvavasta kiinnostuksesta ja aktiivisuudesta pyhiinvaelluksiin.

Kirkon keskusrahaston osallistumisen edellytyksenä on, että myös muut hankkeen toimijat tekevät myönteisen päätöksen rahoituksesta. Turun arkkihiippakunta ja Porvoon hiippakunta ottavat kolmivuotisesta hankkeesta vastuun yhdessä Turun kaupungin kanssa. "Eri puolille Suomea rakentuneet paikalliset pyhiinvaellusreitit osoittavat, että tehtävä palvelee koko Suomen evankelis-luterilaista kirkkoa ja koko Suomen alueella olevaa pyhiinvaellustoimintaa ja jumalanpalveluselämää", asiaa koskevassa aloitteessa todettiin.

Suunnitelma yhteisestä hautaustoimen järjestelmästä kaatui

Keskusrahaston talousarvioehdotuksessa ehdotettu suunnitelma kirkon yhteisestä hautaustoimen tietojärjestelmästä kaatui. Kirkolliskokous päätti jakaa järjestelmään varatut 330 000 euroa seurakunnille.

Talousvaliokunnan puheenjohtaja Tapio Tähtinen ilmaisi puheenvuorossaan talousvaliokunnan huolen seurakuntien heikentyvästä talouskehityksestä sekä erityisesti sen polarisoitumisesta.

Talousvaliokunnan viesti oli, että seurakuntien avustuksia ei tule leikata eikä talousleikkauksissa tule noudattaa juustohöyläperiaatetta. On etsittävä kokonaisvaltaisesti ratkaisuja siihen, kuinka seurakuntien toimintaedellytykset eri puolilla maata turvataan.

Seurakuntia kannustetaan myös tekemään aktiivisesti omia rakenteellisia ratkaisuja toiminnan tehostamiseksi.

Kirkolliskokous Turun kristillisellä opistolla jatkuu perjantaihin 8.11.

7.11.2019 12.56