Uutislistaukseen

Arkkipiispa Luoma: Vallalla on väliä

Arkkipiispa Tapio Luoma avasi syksyn kirkolliskokouksen Turussa tänään maanantaina. Avauspuheessaan kirkolliskokousedustajille arkkipiispa nosti esille vallankäytön ja muun muassa kysymyksiä, joita valta herättää sekä mielikuvia, joita vallankäyttöön liitetään.

”Valta kiehtoo ja houkuttaa, kannustaa ja rakentaa - mutta myös lannistaa, vahingoittaa ja jopa tuhoaa”, hän sanoi.

Arkkipiispa muistutti, että vallasta on syytä puhua käyttäjästä riippumatta kaikkialla siellä, missä valta on läsnä, niin kirkossa kuin muuallakin yhteiskunnassa.

”Vastuun kantaminen merkitsee suostumista vallankäyttäjäksi. Aina ei ole helppoa löytää ehdokkaita vaaleihin tai hakijoita avoinna oleviin johtajan virkoihin. Vastuunkantajan valta pitää sisällään sen, että on suostuttava arvioinnin ja arvostelun kohteeksi. Kysymys ei tällöin ole vastuunkantajan henkilöstä, vaan siitä, miten hän käyttää hänelle uskottua valtaa. Vallankäytöstään hänen on tehtävä tili, ja siksi valtaa on voitava aina tarkastella kriittisesti, mieluiten tosin asiallisen kriittisesti.”

”Valta sinänsä ei kuitenkaan ole pelkästään kielteinen asia. Valta on vaikuttamista, ja siksi ilman vallankäyttöä asiat eivät kehity parempaan suuntaan. Vallalla on väliä”, arkkipiispa Luoma sanoi.

Arkkipiispa pohti myös, mitkä ovat palvelualttiin vallankäytön tärkeimpiä edellytyksiä ja löysi sille neljä näkökohtaa: valtaa ei voi omistaa, vallasta pitää myös luopua ja saatu valta on palautettava uudelleen jaettavaksi, vallankäytöstä tulee aina tehdä tili ja neljänneksi, vallankäyttäjän on hyvä pohtia, mitä vallankäyttö merkitsee ja aiheuttaa minulle itselleni ihmisenä.

”Valta on kaikkea muuta kuin yhdentekevää. Siksi vallasta on puhuttava ja sen eri puolia pohdittava, ei vain kirkossa ja kirkolliskokouksessa vaan kaikkialla, missä valtaa käytetään”, arkkipiispa Luoma totesi.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokous kokoontuu 4.-8.11. Turkuun viimeistä kertaa nykyisellä kokoonpanollaan. Helmikuussa valitaan päättäjät uudelle nelivuotiskaudelle.

Kirkolliskokouksen täysistuntoja voi seurata videostriimauksen kauttaLinkki avautuu uudessa välilehdessä. Twitterissä kokousta voi seurata tunnisteella #kirkolliskokous.

4.11.2019 14.11