Uutislistaukseen

Kysely: Rippikoulu saa nuorilta kiitettävän arvosanan

Tänä vuonna rippikouluun osallistuneet nuoret antoivat rippikoululle arvosanaksi kiitettävän 9-, selviää Suomen evankelis-luterilaisen kirkon toteuttamasta kyselystä.

Rippikoululaisten itsearviointikysely on osa vuonna 2017 voimaan tullutta rippikoulu-uudistusta. Kyselyn avulla halutaan vuosittain selvittää nuorten kokemuksia rippikoulusta. Siihen vastasi lähes 15 000 nuorta.

Vastauksista käy ilmi, että nuoret ovat kaikkein tyytyväisimpiä turvallisuuteen, viihtyvyyteen ja hyvään yhteishenkeen. Yli 90 prosenttia vastaajista koki, että rippikoulussa saa olla oma itsensä ja siellä on turvallista olla.

Vähemmän yksinäisyyden kokemusta

”Minusta meidän ripariryhmä oli tosi hyvä. Kaikki tuli toimeen suurimmaksi osin, eikä kenenkään tarvinnut olla yksin, vaikka suurin osa ei tuntenut toisiaan entuudestaan. Mun oli helppo olla oma itseni ja pystyin sanomaan, mitä oikeasti ajattelin”, kertoo tämän vuoden rippikoululainen Olivia Jokiniemi omasta kokemuksestaan.

Kirkkohallituksen rippikoulutyön asiantuntija Jari Pulkkisen mukaan pitkäjänteinen työ kantaa hedelmää. Hän kertoo, että rippikouluun on viime vuosikymmenien aikana panostettu paljon. Työntekijöitä ja vapaaehtoisia on riittävästi, on järjestetty koulutusta sekä kehitetty rippikoulua niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin.

Erityisesti kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin on kiinnitetty huomiota.

”Kaikki se työ mitä rippikoulun eteen on tehty, näkyy nuorten vastauksissa. Rippikoululla on myös iso merkitys nuorten ystävyyssuhteiden kannalta. Rippikoulu parhaimmillaan vahvistaa ja luo uusia ystävyyssuhteita nuorten välillä”, Pulkkinen sanoo.

”Vaikka moni nuori kärsii yksinäisyydestä ja erilaisista mielenterveysongelmista, rippikoulu tämän kaiken keskellä tukee positiivisesti nuorten mielenterveyttä”, Pulkkinen jatkaa.

Hän sanoo, että rippikoulu mahdollistaa nuorelle turvallisen tilan olla omana itsenään. Rippikoulu myös lisää yhteisöllisyyttä nuorten välillä, jolla on suuri merkitys koetun yksinäisyyden vähentymisessä.

11.9.2019 15.54